Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

5GEMII 5G-Enabled Manufacturing II

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för industri och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 964 775 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Pilotprojektet 5G-Enabled Manufacturing 2 har demonstrerat tekniska och affärsmässiga möjligheter för 5G och cellulär teknik i tillverkningsindustrin. 5GEM II skapade demonstratorer för 5G-teknik både i verkliga produktionsanläggningar och i en testbäd för industriell digitalisering (SII-LAB). 5GEMII skapade tekniska lösningar för en 5G-leverantör, fordons- och rullager-tillverkare samt universitet och systemutvecklare. Projektet bidrog till att driva på industrins krav på egna frekvensband och analyserade affärsmodeller för 5G i tillverkningsindustrin

Resultat och förväntade effekter

Pilotprojektet 5G-Enabled Manufacturing 2 förväntades visa vägen för nya tillämpningar av 5G, specifikt inom tillverkningsindustrin som internationellt ses som en central marknadnisch för 5G-teknik. Utvecklingen av 5GEMII-demonstratorerna visade problem och möjligheter för 5G-tillverkare. Demonstration i både riktigt produktion, pilotanläggning och testbädd skapade tre kraftfulla testmiljöer för skilda tekniska mognadsnivåer (TRL). Projektet bidrog till svensk industris krav på egna frekvensband samt skapade affärsmodeller för 5G i tillverkningsindustrin.

Upplägg och genomförande

5GEMII var ett samverkansprojekt mellan Ericsson, AB Volvo, SKF, Siemens, Chalmers (projektledning) och Prevas. Arbetet lades upp i sju arbetspaket: 1-Cellular Shopfloor LAN; 2-5G Connectivity, infrastructure and analytics; 3-Factory cockpit - supervision and control; 4-Wireless skills and humansystem interaction; 5-Business models and scalability for 5G-enabled manufacturing; 6-Dissemination; 7-Coordination and Management. Demonstratorerna byggdes i D-Fabriken på SKF, Stena Industry Innovation Lab på Chalmers samt i en testanläggning i Skövde(Volvo).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 maj 2020

Diarienummer 2018-02820

Statistik för sidan