5GEMII 5G-Enabled Manufacturing II

Diarienummer 2018-02820
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för industri- och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - september 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet 5G-Enabled Manufacturing fas 2 - 5GEMII - ska demonstrera användningen av 5G-teknik i produktionssystem i två industriföretag (SKF och Volvo) och i en universitetsbaserad testbädd (Chalmers tekniska högskola). Projektet bygger på det tidigare projektet, 5GEM, där fokus var på en enstaka maskin, med dess sensorer och operatörer. 5GEMII omfattar hela fabriker.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade kortsiktiga effekter: Snabb upptagning av 5G-teknik för tillämpningar i fyra demonstratorer hos SKF och Volvo; Digital infrastruktur för 5G-baserad tillverkning; 5G-testbädd; Affärsmodeller för 5G i produktion; Resultatspridning av 5G för tillverkningsindustrin; Kravspecifikation för 5G i tillverkningssystem. Förväntade långsiktiga effekter: Ökad konkurrenskraft för industrin; Medvetenhet om 5G:s potential för tillverkning; Bättre arbetsplatser; samt Bättre möjligheter till jämlikhet och kompetensutveckling.

Planerat upplägg och genomförande

5GEMII-projektet bygger på fas 1 men tar hänsyn till utvecklingen och framväxande teknik. 5GEMII fokuserar direkt på demonstrator-områden definierade av SKF och det nya fallföretaget Volvo Lastvagnar. 5GEMII fokuserar på fabriksnivån, och en helhetssyn för design, installation, drift och underhåll av den "uppkopplade fabriken". I 5GEMII kommer fyra demonstratorer att utvecklas, testas och demonstreras. De sju arbetspaketen är fördelade på ett arbetspaket per demonstrator, samt varsitt arbetspaket för affärsmodeller, resultatspridning respektive ledning.

Externa länkar

Ericsson 5GEM site Project web

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.