3D teknik för mobila trafikmätningar

Diarienummer 2013-03145
Koordinator Viscando AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har vidareutvecklat vårt 3D system för trafikmätningar så att mobila installationer och förenklat handhavande blir möjligt. Tillsammans med Exportrådet analyserar vi tre intressanta marknader i Europa för vår produkt för trafikmätningar. Av dessa kommer en eller två marknader att undersökas mer detaljerat. Vi kommer då också att träffa potentiella slutkunder och partners på dessa marknader.

Resultat och förväntade effekter

Möjligheten till mobila installationer breddar marknadspotentialen. Förenklat handhavande och konfiguration möjliggör en volymförsäljning genom partners då en normal tekniker, utan vår hjälp, kan installera och driftsätta systemet. Den färdigställda affärsplanen med de analyserade exportmöjligheterna kommer att pitchas för potentiella investerare.

Upplägg och genomförande

* Analys av exportmöjligheter i Europa * Utveckling av affärsplan * Utveckling av mjukvaruverktyg för förenklat handhavande och konfiguration. * Mekanisk och elektrisk design med hjälp av industridesigners.

Externa länkar

http://www.viscando.com/traffic_monitoring

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.