1.Innovativa bärprodukter med hälsomervärden och marknadspotential

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi- och bioteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att konstituera en projektgrupp och utforma en projektbeskrivning baserad på identifierade möjligheter (baserat på kunskaps, innovations- och affärspotential). En projektgrupp bestående av forskare och behovsägare från hela kedjan, med odlare, leverantörer och producenter har bildats och en projektplan har utformats för utveckling av ingredienser och bärprodukter med verifierad funktionalitet.

Resultat och förväntade effekter

Den bildade projektgruppen har utformat en projektbeskrivning och identifierat lämpliga lösningar längs hela värdekedjan, från råvaror till förädling och tillverkning och utvärdering. Ett förslag till samarbetsavtal och reglering och villkor avseende immateriella rättigheter har tagits fram. Projektet kan resultera i nya produktkoncept, vilket på sikt kan ge ökad omsättning i företag som tillverkar produkterna samt ökad efterfrågan på bärråvara och därmed ökad lönsamhet och incitament för ökad inhemsk uthållig bärproduktion.

Upplägg och genomförande

För att bilda en projektgrupp och identifiera olika lösningar som krävs för utveckling och realisering av projektidén har vi utöver seminarium och workshop (med inbjudna föreläsare från universitet, forskningsinstitut, myndigheter och industri) under projekttiden haft totalt 12 telefonmöten och 1 heldagsmöte. Seminariet och workshopen visade att kunskapsnivån är hög och att pågående forskning är lovande. Det framkom tydligt att det finns ett mycket stort engagemang i alla led, från odlare, leverantörer, producenter och forskare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.