1 om dagen

Diarienummer 2012-02664
Koordinator XPAND IN SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 198 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Vårt mål var att ta fram ett system som är helt baserat på företagens behov av att göra ett förändringsarbete som ökar antalet kundvårdande aktiviteter. Syftet var att ta fram ett system som i första hand går ut på att hitta sälj/kundvårds tid i medarbetarnas dagliga arbete utan att det skall generera någon intern tid. Vår målgrupp var i första steget företag som ingår i samma bransch som vår referenskund Pwc. Syftet och målet var att få fram en komplett lösning att erbjuda kunderna och rekrytera en säljande projektledare och påbörja vår expansion.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet har varit att vi fått fram ett system helt enligt våra förväntningar. Med hjälp av finansieringen från Vinnova har processen påskyndats och expansionen kunnat ske snabbare. Resultatet har har också resulterat i en rekrytering av en kompetent projektledare som har sålt in systemet till ett antal nya kunder och är väl rustad för vår framtida expansion. Vi har en bit kvar till att uppfylla målet att ha sålt in tjänsten till ungefär 6% av marknaden 2013 (50 företag) men vi har fått en väldigt bra start och vi bör ligga på ca. 40 kunder vid årets slut.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har följt plan och vi är mycket nöjda med upplägget gällande den tekniska utvecklingen. Arbetet med att lansera tjänsten har också följt plan även om vi inte fullt ut uppnått det antal kunder vi satt upp som mål. Införsäljningsperioden är längre än vad vi först räknade med men vi bör kunna ta igen det under hösten då vi har väldigt många offerter ute och vi har fått ett väldigt positivt mottagande. Med hjälp av den förstärkning på personalsidan som finansieringen hjälpt oss att genomföra har försäljningstakten ökat och möjliggjort en mer aggressiv expansion.

Externa länkar

www.vendiro.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.