Regeringsuppdrag slutrapporterade 2020

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2020

Uppdrag att genomföra pilotprojekt för flexibla korta kurser för yrkesverksamma specialister

Vinnova ska genomföra insatser för att stärka kompetensförsörjningen inom strategiskt viktiga områden. Insatserna ska främja det livslånga lärandet genom ett midre antal pilotprojekt, gällande flexibla korta högskolekurser, på avancerad nivå för redan yrkesverksamma speicialister.

Uppdraget utfördes av Maria Landgren. Uppdraget slutredovisades den 31 mars 2020.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Stödja utvecklingen av cirkulära affärsmodeller och industriell symbios

Vinnova ska undersöka vilka möjligheter och begränsningar som finns för att i högre utsträckning åstadkomma cirkulära samarbeten inom framförallt industrin, men också mellan exempelvis industri och kommunala anläggningar. Detta innefattar förutsättningar för samarbeten och kluster inom området att utvecklas och replikeras. En del i uppdraget är att identifiera hinder i de regelverk som omgärdar området.

Uppdraget utfördes av Anders Holmgren. Uppdraget slutredovisades den 31 mars 2020.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Genomföra insatser för bättre offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar

Vinnova ska, i samarbete med Patent- och registreringsverket, genomföra insatser för kunskapsutveckling och förbättrad förståelse för, och hantering av, immateriella tillgångar hos offentliga aktörer, näringsliv och allmänhet.

Uppdraget utfördes av Daniel Johansson. Uppdraget slutredovisades 15 mars 2020.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Utveckla inkubation i livsmedelskedjan

Vinnova ska stödja utveckling av innovativa företag inom livsmedelskedjan genom att finansiera inkubatorer och acceleratorer. Vi ska bidra till att utveckla existerande inkubatorers och acceleratorers arbetssätt, nätverk och kunskap för att de ska kunna stödja innovativa företag. Vi ska också finansiera insatser för att inkubatorer eller andra företagsstödjande aktörer ska kunna hjälpa livsmedelsföretag i deras arbete med att kommersialisera nya produktidéer. Målet är att fler kommersiellt gångbara produkter når marknaden.

Uppdraget utfördes av Carl Naumburg. Uppdraget slutredovisades 28 februari 2020.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Nationell agenda för inkubation i livsmedelskedjan

 

Senast uppdaterad 1 oktober 2020

Statistik för sidan