Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tester i verklig miljö ska bana väg för en mer hållbar industri

Publicerad: 23 september 2022

Vinnova har beslutat att finansiera fyra genomförbarhetsstudier av så kallade systemdemonstratorer inom hållbar industri. Det handlar om att stärka industrins förmåga att reagera på externa störningar när det gäller sådant som miljö, geopolitik, energiförsörjning och tillgång till råvaror, för att skapa en mer resilient produktion.

I en systemdemonstrator går olika aktörer samman för att testa och demonstrera omställningen av ett system i en verklig miljö, när det gäller sådant som teknik, beteenden, kultur, regelverk och marknader, där områden med stor potential sedan kan skalas upp. Vinnova satsar nu på fyra genomförbarhetsstudier för systemdemonstratorer som syftar till att öka industrins förmåga att reagera på externa störningar när det gäller till exempel miljö, geopolitik, energiförsörjning, finanser, utrustning, råvaror, kompetenser, distribution, logistik och kundmarknader för att skapa en mer hållbar och resilient produktion.

De projekt som nu får finansiering syftar till att utreda och testa koncept inför fullskaliga projekt i form av en systemdemonstrator. Projekten består av samarbeten mellan industriföretag, regioner, universitet och andra aktörer. Genomförbarhetsstudierna förväntas vara klara inom 6-12 månader.

Projekt som får finansiering:

On demand-tillverkning för resilient produktion

Projektet ska undersöka möjlighet och förutsättningar att etablera en systemdemonstrator för behovsorienterad tillverkning av processindustrins kritiska reservdelar. Genom att angripa och täppa till luckorna mellan behovsägare och tillverkare kan systemet göras effektivt och motståndskraftigt, och därmed bidra till en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar verkstadsindustri i Sverige.
I projektet samverkar företag inom stål- och tillverkningsindustrin med Karlstads universitet, Region Dalarna, RISE och Sandvikens kommun.

Energihamnen – resilient och hållbar energiförsörjning i Malmö

Projektet ska utveckla ett koncept för ett hållbart energiförsörjningssystem genom Energihamnen i Malmö som ska ge industrin nya och mer gynnsamma förutsättningar att arbeta utifrån,
Projektet genomförs med en kärna av utvalda experter från energisektorn, industrin, Malmö kommun, Region Skåne och ett trippelhelixkluster.

Ett system för ökad och hållbar tålighet för energiförsörjning av tillverkningsindustrier

Projektet syftar till att klargöra förutsättningarna för att skapa en systemdemonstrator för ökad tålighet när det gäller energiförsörjning av industrier. Systemet utgår från en skalbar energimodul som använder vätgas för energilagring och som kan leverera ett antal elektricitetsstödtjänster. I projektet samverkar företag inom tillverkning och energi med Region Västerbotten, Vilhelmina kommun och Umeå universitet.

Demonstrator för innovationskritiska metaller och mineralflödessystem

Avsikten är att demonstrera ett resilient försörjningssystem av innovationskritiska metaller baserad på återvunnen råvara och cirkulära flöden inom elektrifiering och fossilfri energi i Sverige. Kärnan i demonstratorn är etableringen av en testbädd för industrialisering av dessa cirkulära flöden av innovationskritiska metaller och mineral.
I projektet samverkar RISE, Chalmers tekniska högskola, Region Västerbotten, Västra Götalandsregionen och företag inom återvinning och gruvverksamhet

Frågor?

Tero Stjernstoft

Handläggare, tf Områdesledare Hållbar industri

+46 8 473 32 96

Senast uppdaterad 23 september 2022

Statistik för sidan