Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vidga vyerna genom kompetensutbyte

Publicerad: 15 juni 2021

Den omställning av samhället som digitaliseringen, globaliseringen och arbetet för att bidra till de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 innebär ger ett ökat behov av ny kompetens.

Vill du eller din organisation vidga vyerna för att få nya kontakter, insikter och samarbeten? Nu erbjuder Vinnova finansiering för personer verksamma inom forskning och innovation som vill arbeta i en annan organisation i upp till 18 månader.

- Viss kunskapsinhämtning och kompetensutveckling kan bara ske genom att träffas och arbeta tillsammans. Därför är samarbeten mellan organisationer med olika kompetenser och resurser viktiga, säger Joakim Tiseus, som arbetar med kompetensförsörjning på Vinnova.

Nu har Vinnova två erbjudanden om finansiering som kan bidra till kunskapsöverföring och kompetenshöjning för industri, näringsliv och offentliga organisationer.

  • Ett brett erbjudande för att under en period få möjlighet att arbeta med forsknings- och innovationsverksamhet i en annan organisation helt eller delvis i upp till 18 månader.
  • Ett riktat erbjudande för organisationer som vill stärka sin forsknings- och innovationskapacitet genom att anställa en internationell forskare med spetskompetens. Erbjudandet gäller disputerade forskare som avslutat ett projekt med finansiering från EU:s Marie Skłodowska-Curie Action i Sverige.

Att personer rör på sig mellan organisationer är ett effektivt sätt att öka en organisations innovations- och lärförmåga. Utbyten av den typen fördjupar både individens och den befintliga personalens kompetens. Det kan också ge en organisation insikter om framtida rekryteringsbehov.

- Företag med stark innovationsförmåga är avgörande för Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Kompetensutbyte och nya insikter är en värdefull möjlighet för att hjälpa företagen att växa och utvecklas för att bidra till hållbar omställning, säger Joakim Tisues.

Vinnova fortsätter att utveckla insatser som stärker samhällets förmåga att ta vara på ny kunskap för att Sverige ska fortsätta vara en framgångsrik kunskapsnation.

Läs mer om erbjudandena

Vill du stärka ditt internationella nätverk?

Jobbar du med forskning och innovation och vill stärka ditt internationella nätverk? Nu finns det även möjlighet att gå med i internationella nätverk, COST-aktioner, för att knyta viktiga kontakter och ta del av de senaste rönen inom ditt område.

Läs mer om COST-aktionerna

Frågor om erbjudandena?

Joakim Tiséus

Verksamhetsutvecklare

+46 8 473 31 76

Erik Litborn

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 98

Frågor om internationella nätverk?

Sanna Sjöblom

Policy officer

Senast uppdaterad 15 juni 2021

Statistik för sidan