Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

144 miljoner till utmaningsdriven innovation

Publicerad: 23 juni 2020

Ökad användning av innovativa lösningar i kris- och katastrofsituationer, solceller på lastbilar för minskade koldioxidutsläpp och delning av data för minskad spridning av infektionssjukdomar. Det är några av de samverkansprojekt som Vinnova satsar på inom utmaningsdriven innovation.

I programmet Utmaningsdriven innovation samarbetar breda konstellationer av företag, offentliga verksamheter, universitet och högskolor och organisationer i civilsamhället långsiktigt för att möta samhällsutmaningar och bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Nu får 19 projekt finansiering med sammanlagt 144 miljoner kronor i steg två och tre i programmet för att utveckla, testa och införa lösningar i större skala.

Exempel på projekt:

Från nöd till bröd i kris och katastrof

Målet för projektet är att fler innovativa lösningar och produkter ska komma till i användning i kris- och katastrofsituationer, för att bidra till bättre hjälp till utsatta och skapa internationella möjligheter för svenska företag. Det handlar bland annat om verktyg som underlättar för hjälporganisationer att göra inköp och metoder för test och validering. 
I projektet deltar svenska företag, internationella organisationer, Stockholm Environment Institute SEI, Teknikföretagens branschgrupper och Umeå universitet under ledning av RISE. (steg 3) 

Solceller på lastbilar

Projektet ska utveckla nya system med moderna solceller på eldrivna lastbilar för att minska utsläppen av koldioxid, öka räckvidden och för balansering av elnätet. En prototyp-lastbil ska byggas och testas under en längre tid i drift.
I projektet deltar företag inom fordonsindustrin, transportsektorn och energibranschen under ledning av Uppsala universitet. (steg 2)

Gemensam nationell hantering av sekvenseringsdata inom klinisk mikrobiologi

Sekvenseringsteknik där ett smittämnes arvsmassa erhålls och analys av de stora mängder digital information som genereras har stor betydelse vid utbrottsanalyser och övervakning av antibiotikaresistens. Målet för projektet är att upprätta en nationell plattform för digital delning av genetisk sekvenseringsdata för minskad spridning av infektionssjukdomar och för att motverka antibiotikaresistens.
I projektet deltar hälso- och sjukvård i sex regioner och flera företag under ledning av Folkhälsomyndigheten. (steg 2)

Duvedsmodellen för lokalsamhällen 2.0

Växande klyftor i livsvillkor mellan stad och landsbygd är en stor utmaning i Sverige. Målet för projektet är att Duved ska utvecklas till en självförsörjande landsortsby och innovationsmotor, som visar vägen för hur lokalsamhällen kan fungera som förebilder för hållbara livsmiljöer.
I projektet deltar Åre kommun, Region Jämtland Härjedalen, det lokala civilsamhället och flera företag under ledning av KTH. (steg 2)


Se alla projekt i steg 2

Se alla projekt i steg 3

Möjligheter att söka i steg 2 och 3 i höst

Frågor?

Jens von Axelson

Handläggare

+46 8 473 31 82

Senast uppdaterad 2 juli 2020

Statistik för sidan