Finansiering hos våra partners

Vinnova ger stöd till organisationer som arbetar med innovation i små och medelstora företag, till exempel inkubatorer. Du som företagare kan kontakta dem för hjälp med till exempel affärscoaching, verksamhetsutveckling och immateriella rättigheter. Verksamheter som ger stöd av den här typen kan söka finansiering hos oss.

Finansiering till er som stödjer innovatörer och företag

Innovations- och IP-checkar

Små och medelstora företag kan söka innovations- och IP-checkar för att utveckla sin affärsverksamhet. Innovations- och IP-checken är ett bidrag på 100 000 kronor. En innovationscheck ska användas till att utvärdera en projektidé i en tidig fas med hjälp av extern kompetens. IP-checken ska användas till att ta fram en strategi för hantering av immateriella tillgångar med hjälp av en konsult med expertkunskaper i frågor om immateriella tillgångar. Just nu har vi inga erbjudanden för att söka innovations- och IP-checkar.

Inkubatorprogrammet

Finansiering till inkubatorer för att de ska kunna stödja nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential. Vi finansierar inkubatorer så att de kan stötta företag med till exempel affärsutveckling, nätverk och kompetens.

Finansiering öppen för ansökan

Riktar sig till inkubatorer som tidigare har fått finansiering inom Inkubationsstöd. Vi finansierar utvecklingsprojekt som stärker och utvecklar det svenska inkubatorsystemet. Här listar vi ansökningstillfällen inom satsningen.
<p>Har du en affärsidé som du behöver hjälp med att testa för att ta reda på om den är värd att fortsätta utveckla? Vinnova finansierar åtta organisationer i Sverige för att hjälpa innovatörer och uppfinnare att testa sina idéer.</p>

Senast uppdaterad 20 december 2018

Statistik för sidan