Life science

Innovationer inom hälsa

Sverige har en lång tradition av att utveckla innovationer inom hälsoområdet. Vi har också en väl fungerande offentlig verksamhet som ger goda förutsättningar för att ta fram innovativa, behovsdrivna och konkurrenskraftiga lösningar inom hälsa.

Var med och stärk Sveriges konkurrenskraft inom life science

Ökad samverkan mellan vård, akademi, industri och intresseorganisationer är en förutsättning för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom life science. Några viktiga innovationsområden är digitalisering av vården och utveckling och produktion av biologiska läkemedel i Sverige. Vi arbetar också med ersättningssystem som gynnar innovation så att spridningstakten för nya behandlingar och ny teknik kan öka.

Se filmen om hur vi arbetar med hälsoinnovationer

Så arbetar Vinnova med hälsa

Vi har tre satsningar med särskilt fokus på hälsa:

  • Medtech4health
  • SWElife
  • Utmaningsdriven innovation - framtidens hälsa och sjukvård

Vi har också ett uppdrag av regeringen att stödja dem i arbetet med samverkansprogrammet Life science.

Vi har flera erbjudanden om finansiering som kan vara relevanta för dig som vill bidra till området. Se urval nedan.