Innovationer inom hälsa

Sverige har en lång tradition av att utveckla innovationer inom hälsoområdet. Vi har också en väl fungerande offentlig verksamhet som ger goda förutsättningar för att ta fram innovativa, behovsdrivna och konkurrenskraftiga lösningar inom hälsa.

Var med och skapa förbättrad hälsa och stärkt konkurrenskraft

Vi lever i en spännande brytningstid med stor potential att förbättra hälsoområdet. Digitaliseringen ger förutsättningar för sammanhållna vårdkedjor och nya affärsmöjligheter. Vi kan bättre ta tillvara patienters och invånares engagemang i den egna hälsan och life science-industrin utvecklar allt från biologiska läkemedel till 3D-printade organ. I allt detta är samarbeten en avgörande framgångsfaktor för att lyckas. Bättre samverkan mellan olika discipliner kommer att ge en stor inverkan på vården och dess strukturer. Var med och utveckla era idéer och stärk Sveriges konkurrenskraft inom hälsa!

Se filmen om hur vi arbetar med hälsoinnovationer

Sök fi­nan­sie­ring­ i­nom häl­sa

Goda exempel

Här kan du läsa mer om några av de projekt som vi finansierat inom hälsoområdet. Projekten har kommit till inom olika utlysningar men har just framtidens hälsa som gemensam nämnare.

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
Aifloo SmartBand - ett självlärande e-hälsosystem för hemtjänsten Aifloo AB 1 304 920 kr Avslutat 2016-04909
Utveckling av en ontologi för syndromklassificering av djurhälsodata Statens veterinärmedicinska anstalt 791 427 kr Avslutat 2015-05945
AI för proaktiv och patientanpassad resursplanering inom akut vård IVBAR INSTITUTE AB 1 143 856 kr Avslutat 2017-02365
Utveckling av optimeringsmodell för schemaläggning av parallella operationssalar Danderyds sjukhus AB 1 480 000 kr Avslutat 2015-05963
Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet - del 2 Sveriges Kommuner och Landsting 3 344 250 kr Avslutat 2016-03459

Vinnova satsar på hälsa

Hälsa är ett viktigt fokusområde för Vinnova, och därför har vi en rad olika satsningar och program med hälsoinriktning.

<p>Arbetar för att få fler medicintekniska idéer att implementeras i vården, effektivisera hälso- och sjukvården samt stärka den medicintekniska industrin.</p>
<p>Möjliggör innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta.</p>
<p>Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.</p>
<p>Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg.</p>
Senast uppdaterad 13 april 2018   |   Sidansvarig: Linda Swirtun   |   Statistik för sidan