Innovationer inom hälsa

Sverige har en lång tradition av att utveckla innovationer inom hälsoområdet. Vi har också en väl fungerande offentlig verksamhet som ger goda förutsättningar för att ta fram innovativa, behovsdrivna och konkurrenskraftiga lösningar inom hälsa.

Var med och skapa förbättrad hälsa och stärkt konkurrenskraft

Vi lever i en spännande brytningstid med stor potential att förbättra hälsoområdet. Digitaliseringen ger förutsättningar för sammanhållna vårdkedjor och nya affärsmöjligheter. Vi kan bättre ta tillvara patienters och invånares engagemang i den egna hälsan och life science-industrin utvecklar allt från biologiska läkemedel till 3D-printade organ. I allt detta är samarbeten en avgörande framgångsfaktor för att lyckas. Bättre samverkan mellan olika discipliner kommer att ge en stor inverkan på vården och dess strukturer. Var med och utveckla era idéer och stärk Sveriges konkurrenskraft inom hälsa!

Se filmen om hur vi arbetar med hälsoinnovationer

Här kan du söka finansiering

Goda exempel

Här kan du läsa mer om några av de projekt som vi finansierat inom hälsoområdet. Projekten har kommit till inom olika utlysningar och har framtidens hälsa som gemensam nämnare.

Vinnova satsar på hälsa

Hälsa är ett viktigt fokusområde för Vinnova, och därför har vi en rad olika satsningar och program med hälsoinriktning.

<p>Arbetar för att få fler medicintekniska idéer att implementeras i vården, effektivisera hälso- och sjukvården samt stärka den medicintekniska industrin.</p>
<p>Digital teknik när den är som bäst, gör livet enklare och är en förutsättning för delaktighet. Vill du bidra till bättre hälsa, hållbar tillväxt och samhällsnytta?</p>
<p>Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.</p>
<p>Möjliggör innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta.</p>
<p>Forskningsprogrammet för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel satsar på projekt som bidrar till bättre hälsa.</p>

Frågor?

Jessica Tägtström

Programledare

+46 8 473 30 67

Senast uppdaterad 20 april 2020

Sidansvarig: Linda Swirtun

Statistik för sidan