Innovationer inom hälsa

Sverige har en lång tradition av att utveckla innovationer inom hälsoområdet. Vi har också en väl fungerande offentlig verksamhet som ger goda förutsättningar för att ta fram innovativa, behovsdrivna och konkurrenskraftiga lösningar inom hälsa.

Var med och stärk Sveriges konkurrenskraft inom life science

Ökad samverkan mellan vård, akademi, industri och intresseorganisationer är en förutsättning för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom life science. Några viktiga innovationsområden är digitalisering av vården och utveckling och produktion av biologiska läkemedel i Sverige. Vi arbetar också med ersättningssystem som gynnar innovation så att spridningstakten för nya behandlingar och ny teknik kan öka.

Se filmen om hur vi arbetar med hälsoinnovationer

Så arbetar Vinnova med hälsa

Vi har tre satsningar med särskilt fokus på hälsa:

  • Medtech4health
  • SWElife
  • Utmaningsdriven innovation - framtidens hälsa och sjukvård

Vi har också ett uppdrag av regeringen att stödja dem i arbetet med samverkansprogrammet Life science.

Vi har flera erbjudanden om finansiering som kan vara relevanta för dig som vill bidra till området. 

Satsningar inom hälsa

Medtech4health stödjer medicintekniska innovationer i Sverige.

Det strategiska innovationsprogrammet Swelife arbetar för att life science ska vara en konkurrenskraftig sektor i Sverige.

Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.

Sök finansiering inom området

Stänger om 8 veckor
Stänger om 8 veckor

Syftet är att bidra till bättre folkhälsa, vård eller omsorg med hjälp av artificiell intelligens (AI). Projekten ska ge ekonomiskt värde eller förbättrad hälsa och effektivisering.

Tidigare satsningar

Här kan du se några av de framgångsrika projekt som startats inom satsningen.

Inom utlysningen Innovationer för framtidens hälsa genomfördes ett lyckat projekt för förbättrad fosterdiagnostik - Smart NIPT

Inom utlysningen Klimatsmart protein genomfördes ett lyckat projekt med lupin för klimatsmart och smakrik mat.

Inom utlysningen Active Assisted Living genomfördes ett lyckat projekt med aktiva ben - "assisterande exoskelett".

Inom utlysningen Swelife genomfördes ett lyckat projekt med individanpassad mobil patientkontakt.

Inom utlysningen Utmaningsdriven Innovation gjordes ett lyckat projekt som utvecklade ett verktyg för patientnära klinisk forskning och kunskapsbaserad vård.

Inom utlysningen Forska och väx genomfördes ett lyckat projekt som bidrog till ett diarrévaccin för barn i tredje världen.