Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ramverk ska hjälpa styrelser att driva innovation

Att våga tänka nytt är en viktig ingrediens när det gäller att driva på innovationsarbetet i styrelsen. Starka engagerade ägare och bra kunskap om bolaget är nyckelfaktorer.

Styrelseproffset Liselotte Engstam medverkar i projektet Ramverk för innovationsarbete i styrelser. Hon menar att det egentligen inte är så svårt att skapa en innovationsdriven styrelse, det kräver bara nytänkande.

Porträttbild Liselott Engstam
Liselott Engström

– Det handlar om att koncentrera sig på tre saker; att ta in information från många olika källor, vara engagerad i strategi- och innovationsutveckling för att få fram en bra vision som engagerar och att ta beslut som kan anpassas efter bolagets utvecklingsfas.

En femårsplan med de fem viktigaste strategierna räcker inte längre för att få alla att tåga åt samma håll.

– Istället måste styrelser bli bättre på att ta fram en bra vision som folk vill hänga med på. Det ska fortfarande finnas strategier, men organisationen måste ha möjlighet att göra avsteg från dessa. Det innebär en kultur där det är tillåtet att göra experiment och även att misslyckas.

Avsätt rätt resurser

Det går redan nu ganska tydligt att se att de som har aktiva och kunniga ägare får en bättre värdeutveckling. I sin forskning försöker Liselotte Engstam och hennes kollegor jämföra publika bolag och riskkapitalbolag för att se vilka skillnader som uppstår.

– Det vi kan se hittills är att det är bra att ha "ankarinvesterare" som bryr sig om bolaget långsiktigt. Finns inte det måste styrelsen ha en bra och proaktiv ägardialog och kunna förklara varför vissa saker måste göras.

Det andra styrelser måste bli bättre på är att hjälpa till att avsätta resurser till innovation, digitalisering och företagsförnyelse. Men det gäller att styra pengarna, annars brukar i princip allt gå till kortsiktiga förbättringar.

– Det är få som har kunskap om detta i styrelser. Många tror att uppgiften är att enbart styra strategiskt, men vi har ett ansvar att styra även resursfördelningen. Det ska också finnas styrningspolicys och vid en riskkontroll måste man fundera över den enbart tittar på kända risker och glömmer de okända. Starka engagerade ägare som lägger tid på att analysera hur bolaget ska förändras och trycker på för att detta ska göras ger mer innovativa bolag. I projektet ingår ett par styrelser, men arbetet befinner sig ännu så länge på intervjustadiet för att hitta best practise, god praxis när det gäller till exempel en process, ett avtal, en rutin eller ett förhållningssätt.

– Varje bolag är unikt så vi försöker hitta områden där vi kan jobba med styrelser både enskilt och i sammanhang där de får välja mellan olika best practise för att se vilka som ger bäst effekt i just deras situation. Tanken är att vi sedan ska försöka omsätta de kunskaper vi kommer fram till så snabbt som möjligt.

Text: Karin Wandrell

Ramverk för innovationsarbete i styrelser

Syfte: Att ta fram forskningsbaserad kunskap relaterat till förnyelseförmåga och innovationsledning i styrelser och att möta det konkreta utvecklingsbehovet i minst två företag samt ta fram ett ramverk för organisering och strategi för innovation.

Tidsperiod: 2017–2019

Finansiering: Vinnova bidrar till finansieringen med 2 miljoner kronor.

Senast uppdaterad 11 oktober 2019

Sidansvarig: Karin Wallton

Statistik för sidan