Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Gemensamma insatser för sociala företag har gett resultat

Vinnova har haft ett regeringsuppdrag att stödja utvecklingen av sociala företag i Sverige. Resultaten visar att möjligheterna för sociala företag att vara med och bidra i samhällsutvecklingen har ökat.

Regeringsuppdragets syfte var att sociala företag bättre ska kunna delta i att lösa utmaningar i samhället. Vinnova skulle också bidra till att offentlig sektor uppmärksammar och använder socialt företagande och sociala företag  i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Resultaten visar att utvecklingen gått i önskad riktning. Sociala företag har bidragit med konkreta exempel på hur offentlig sektor kan samverka med sociala företag i praktiken, kunskapshöjning om samverkan och nya finansieringsmodeller har skett både hos sociala företag och offentlig sektor. Därtill har en förstärkning av stödsystemet för sociala företag ägt rum och överlag ses en större mognad i systemet.

Regeringsuppdraget har varit mycket betydelsefullt för att skapa legitimitet och ge utrymme för att växla upp arbetet inom detta viktiga område. Men för att de gjorda investeringarna ska kunna ge långtgående effekter krävs uthållighet. Arbete kvarstår, inte minst för att skapa kapacitet i samhället för långsiktig och hållbar implementering av sociala innovationer.

För att nå en omställning för en hållbar framtid behöver alla innovativa krafter samlas och tillvaratas. Det har aldrig varit viktigare än nu att mobilisera och samlas kring gemensamma mål och tillsammans hitta lösningar som leder till systemförändring.

På Vinnova kommer vi arbeta aktivt med att fortsätta stärka sociala företags och civilsamhällets innovationsförmåga så att de på bästa sätt kan fortsätta bidra med sina perspektiv och lösningar på utmaningar i samhället.

Läs slutrapporten

Frågor?

Sara Hugosson

Handläggare

+46 8 473 30 45

Senast uppdaterad 17 maj 2021

Statistik för sidan