FLAG-ERA (Graphene)

Inom det europiska samverkansprogram FLAG-ERA (Graphene) erbjuder Vinnova finansieringsmöjligheter för tillämpad grafenforskning

FLAG-ERA står för Flagship ERA-NET och är ett nätverk av flera nationella forskningsfinansiärer i Europa. Syftet är att stödja EU-kommissionens flaggskeppskoncept - storskaliga och långsiktiga satsningar på lovande forskningsområden. Idag finns två flaggskepp, Graphene Flagship, för utveckling av framtidens nya material, och Human Brain Project, för forskning om den mänskliga hjärnan.

FLAG-ERA startade 2013 och övergick från december 2016 i ett så kallat ERA-NET Cofund, FLAG-ERA II, som pågår i fem år. FLAG-ERA II koordineras av ANR (Agence Nationale de la Recherche) i Frankrike. 26 länder deltar genom 39 nationella forskningsfinansiärer. Sverige deltar genom Vinnova och Vetenskapsrådet. Vinnova deltar aktivt enbart inom grafenområdet. Ett av huvudsyftena för FLAG-ERA är att ge forskare möjlighet att komplettera de befintliga flaggskeppsprojekten. Detta görs genom gemensamma öppna utlysningar mellan de nationella forskningsfinansiärerna.

I dagsläget finns inga öppna utlysningar. Den senaste stängde för ansökningar 14 mars 2017. Läs mer på FLAG-ERA:s webbplats.

Senast uppdaterad 18 januari 2018   |   Statistik för sidan