Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FLAG-ERA (Graphene)

Inom det europiska samverkansprogrammet FLAG-ERA III erbjuder Vinnova finansieringsmöjligheter för tillämpad grafenforskning

Utlysning inom FLAG-ERA planeras att öppna 

Utlysningen FLAG-ERA Joint Transnational Call (JTC) 2019 planerar att öppna i slutet av 2018 eller början av 2019.

Den fullständiga utlysningstexten till FLAG-ERA Transnational Call 2019 publiceras i samband med att utlysningen öppnar. I utlysningstextens ”National Annex” framgår vilka behörighetskrav som måste uppfyllas för finansiering av Vinnova och Vetenskapsrådet till svenskt deltagande i projekt initierade genom utlysningen.

Observera att ansökning sker via utlysningens hemsida och inte till nationella finansiärerna

Bakgrund 

FLAG-ERA står för Flagship ERA-NET och är ett nätverk av flera nationella forskningsfinansiärer i Europa. Syftet är att stödja EU-kommissionens flaggskeppskoncept - storskaliga och långsiktiga satsningar på lovande forskningsområden. Idag finns två flaggskepp, Graphene Flagship. för utveckling av framtidens nya material, och Human Brain Project, för forskning om den mänskliga hjärnan.

FLAG-ERA startade 2013 och övergick från december 2016 i ett så kallat ERA-NET Cofund, FLAG-ERA II, som hade en öppen utlysning kallad FLAG-ERA Joint Transnational Call (JTC) 2017.

Under 2018 har ett sista ERA-NET Cofund startat upp - FLAG-ERA III – där utlysningen FLAG-ERA Joint Transnational Call (JTC) 2019 planerar att öppna i slutet av 2018 eller början av 2019.

FLAG-ERA II och III koordineras av ANR (Agence Nationale de la Recherche) i Frankrike. 26 länder deltar genom 39 nationella forskningsfinansiärer. Sverige deltar genom Vinnova och Vetenskapsrådet. Vinnova deltar aktivt enbart inom grafenområdet. Ett av huvudsyftena för FLAG-ERA är att ge forskare möjlighet att komplettera de befintliga flaggskeppsprojekten. Detta görs genom gemensamma öppna utlysningar mellan de nationella forskningsfinansiärerna.

Senast uppdaterad 21 november 2019

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan