Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

FLAG-ERA (Graphene)

Inom det europiska samverkansprogrammet FLAG-ERA III erbjuder Vinnova finansieringsmöjligheter för tillämpad grafenforskning

Utlysning inom FLAG-ERA planeras att öppna 

Utlysningen FLAG-ERA Joint Transnational Call (JTC) 2019 planerar att öppna i slutet av 2018 eller början av 2019.

Den fullständiga utlysningstexten till FLAG-ERA Transnational Call 2019 publiceras i samband med att utlysningen öppnar. I utlysningstextens ”National Annex” framgår vilka behörighetskrav som måste uppfyllas för finansiering av Vinnova och Vetenskapsrådet till svenskt deltagande i projekt initierade genom utlysningen.

Observera att ansökning sker via utlysningens hemsida och inte till nationella finansiärerna

Bakgrund 

FLAG-ERA står för Flagship ERA-NET och är ett nätverk av flera nationella forskningsfinansiärer i Europa. Syftet är att stödja EU-kommissionens flaggskeppskoncept - storskaliga och långsiktiga satsningar på lovande forskningsområden. Idag finns två flaggskepp, Graphene Flagship. för utveckling av framtidens nya material, och Human Brain Project, för forskning om den mänskliga hjärnan.

FLAG-ERA startade 2013 och övergick från december 2016 i ett så kallat ERA-NET Cofund, FLAG-ERA II, som hade en öppen utlysning kallad FLAG-ERA Joint Transnational Call (JTC) 2017.

Under 2018 har ett sista ERA-NET Cofund startat upp - FLAG-ERA III – där utlysningen FLAG-ERA Joint Transnational Call (JTC) 2019 planerar att öppna i slutet av 2018 eller början av 2019.

FLAG-ERA II och III koordineras av ANR (Agence Nationale de la Recherche) i Frankrike. 26 länder deltar genom 39 nationella forskningsfinansiärer. Sverige deltar genom Vinnova och Vetenskapsrådet. Vinnova deltar aktivt enbart inom grafenområdet. Ett av huvudsyftena för FLAG-ERA är att ge forskare möjlighet att komplettera de befintliga flaggskeppsprojekten. Detta görs genom gemensamma öppna utlysningar mellan de nationella forskningsfinansiärerna.

Last updated 21 November 2019

Page manager: Ida Berglund

Page statistics