Europeiska partnerskapsprogram

Samarbetet inom forskning, utveckling och innovation blir allt viktigare för att säkra framtida konkurrenskraft och välfärd i Sverige och Europa. Genom att delta i olika samarbeten och nätverk kan Vinnova påverka den europeiska forskningsagendan och utformningen av europeiska finansieringsprogram.

The European Partnership Programs

Partnership programs are research programs that will fund project which researchers from several different countries participate. The European Partnership Programs include:

 • ERA-NET Cofund - Collaboration between research aim in the aim of opening up national programme.
 • Cofund Marie Sklodowska-Curie Actions- Opening of national post-doctoral programme for European participation
 • Cooperationprogramme(Article 185)- Interaction between national programme. Member States formally take initiatives, based on proposals from the EU Commission.
 • Joint Technology Initiatives (JTIArticle 187)- Encourages private / public partnerships and empowers resources in key industrial areas
 • Contract-based Public-Private Partnerships (CPPPs)- Private or public partnerships and resource pooling in key industrial areas.
 • Joint Programming (Joint Programing, JPI) -EU Member States identify areas / programme of collaboration themselves.
 • European Partnership for Innovation (EIP)- European level cooperation to solve societal problems and create new markets.

Vinnova coordinates financiers

På Vinnova is the EU coordination function EU-SAM. The function gathers research financiers to coordinate Swedish participation in European partnership programs and coordinate the authorities' EU policy.

The research financiers are:

 • energy Agency
 • The Research Council for Environment, Agricultural Industries and Civil Engineering
 • The Research Council for health, working life and Welfare
 • space Board
 • The Swedish Research Council

Swedish participation

Read more about Swedish participation in the various European partnership programs in Yearbook 2016. Here you will also find statistics on Swedish participation in Horizon 2020, and information on the participation of other research financiers.

Yearbook 2017

Vinnova's participation

Vinnova participates in the following partnership programs:

 • Active and assisted Living (AAL): Complement national initiatives in the area of the Elderly and service innovation.
  Contact person:Mårten Berg
  Website
 • Bio-based industries (BBI):Private / public partnership in bioeconomy.
  Contact person:Britta Fängström
  website
 • Clean Sky:Private / public partnership for more environmentally friendly air transport.
  Contact person:Sanna Edlund
  Website
 • ECSEL:Private / public partnership for electronic components and systems.
  Contact person:Andreas Allström
  Website
 • EJP Rare Disease: Partnership Programmes in Rare Diseases.
  Contact person:Frida Lundmark
  Website
 • EMPIR:International cooperation for Swedish national measurement sites and access to excellence for Swedish organizations.
  Contact person:Peter Åslund
  website
 • ERA-MIN2:Partnership Programmes for industrial management of mineral raw materials.
  Contact person:Susanne Gylesjö
  website
 • ERA-Net COFUND Smart Cities:Partnership Programmes for Smart Cities.
  Contact person:Rebecka Engström
  website
 • Eurostars:Internationalization program for research-intensive SMEs.
  Contact person:Lars Nybom
  Website
 • Flag-ERA:Partnership Programmes in the Graph.
  Contact person:Maria Öhman
  website
 • Forest Value:Partnership Programmes in forestry and the forest industry.
  Contact person:Anders Holmgren
  Website
 • Innovative Medicines Initiative (IMI):Private / public partnership in pharmaceutical and life science.
  Contact person:Gunnar Sandberg
  website
 • JPI More Years Better Lives (MYBL):Joint program planning in aging, health and work life research.
  Contact person:Houda Ghazar
  Website
 • JPI Urban Europe: Joint programming for urban development.
  Contact person:Annika Bergendahl
  Website
 • M-ERA-NET:Partnership Programmes for micro and nanotechnology.
  Contact person:Anders Marén
  website

Questions?

Judit Wefer

Programledare Social Innovation

+46 8 473 31 38

Similar offers

Vinnova är Sveriges kontaktmyndighet för EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Vi är också nationell koordinator för Eureka, och samordnar det svenska deltagandet i COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research).

<p>Horizon 2020 is the world's largest effort on research and innovation with a budget of around 80 billion euros.</p>
<p>EUREKA strengthens the competitiveness of European industry in global markets and creates collaborations between companies and researchers.</p>
<p>Genom att skapa internationella nätverksprojekt, kan COST hjälpa till att använda forskningsresurser mer effektivt.</p>

Last updated 22 November 2019

Page manager: Ida Hallengren

Page statistics