Alla kontaktpersoner för Horisont 2020

Våra nationella kontaktpersoner kan hjälpa dig som vill söka finansiering från Horisont 2020.

Varje programområde har nationella kontaktpersoner. Deras uppgift är att hjälpa och guida dig som vill delta i Horisont 2020. Kontaktpersonerna finns i första hand på Vinnova och Vetenskapsrådet. Men några av kontaktpersonerna finns på andra myndigheter:

  • Formas
  • Forte
  • Energimyndigheten
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Naturvårdsverket
  • Rymdstyrelsen
  • Statens kärnkraftsinspektion
  • Strålsäkerhetsmyndigheten
  • Tillväxtverket
  • Totalförsvarets forskningsinstitut

Spetskompetens

Europeiska forskningsrådet

Lena Renner

Nationell kontaktperson, Vetenskapsrådet

+46 8 546 440 40

Framtida och ny teknik, FET

Sverker Lundin

Nationell kontaktperson, Vetenskapsrådet

+46 8 546 123 15

Marie Skłodowska-Curie Actions

Erik Litborn

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 98

Europeisk forskningsinfrastruktur

Robin Andersson

Nationell kontaktperson, Vetenskapsrådet

+46 8 546 123 25

Industriellt ledarskap

Informations- och kommunikationsteknik

Johan Lindberg

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 64 53

Nanoteknik, material, bioteknik och ny produktionsteknik

Erik Litborn

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 98

Rymd

Mikael Sundh

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 66

Tillgång till riskfinansiering

Peter Lindberg

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 93

Innovation i små och medelstora företag

Peter Lindberg

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 93

Samhällsutmaningar

Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande

Nadine Schweizer

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 99

Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- och insjöforskning samt bioekonomi

Nadine Schweizer

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 99

Säker, ren och effektiv energi

Mimmi Magnusson

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 06

Smarta, gröna och integrerade transporter

Mikael Sundh

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 66

Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror

Mimmi Magnusson

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 06

Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen

Anna Halldén

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 11

Säkra samhällen

Anna Halldén

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 11

Program utanför huvudinriktningarna

Spridning av spetskompetens och bredare deltagande

Anna Halldén

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 11

Vetenskap med och för samhället

Gwendolyn Schaeken

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 16

Europeiska institutet för innovation och teknik

Johan Lindberg

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 64 53

Kärnforskning - Euratom

Mimmi Magnusson

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 06

Gemensamma forskningscentrumet

Lisa Almesjö

Nationell kontaktperson, Vinnova

+32 2 545 50 14

Frågor om juridik och finans?

Våra kontaktpersoner kan ge dig råd och stöd om reglerna och procedurerna för att delta i Horisont 2020. Du kan få hjälp med frågor om budget, kontraktsförhandling, projektledning, rapportering, revision och avtalsfrågor.

Gwendolyn Schaeken

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 16

Jessica Umegård

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 19

Senast uppdaterad 26 mars 2019   |   Sidansvarig: Ida Hallengren   |   Statistik för sidan