Alla kontaktpersoner för Horisont 2020

Våra nationella kontaktpersoner kan hjälpa dig som vill söka finansiering från Horisont 2020.

Varje programområde har nationella kontaktpersoner. Deras uppgift är att hjälpa och guida dig som vill delta i Horisont 2020. Kontaktpersonerna finns i första hand på Vinnova och Vetenskapsrådet. Men några av kontaktpersonerna finns på andra myndigheter:

  • Formas
  • Forte
  • Energimyndigheten
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Naturvårdsverket
  • Rymdstyrelsen
  • Statens kärnkraftsinspektion
  • Strålsäkerhetsmyndigheten
  • Tillväxtverket
  • Totalförsvarets forskningsinstitut

Spetskompetens

Europeiska forskningsrådet

Lena Renner

Nationell kontaktperson, Vetenskapsrådet

+46 8 546 440 40

lena.renner@vr.se

Framtida och ny teknik, FET

Sverker Lundin

Nationell kontaktperson, Vetenskapsrådet

+46 8 546 123 15

sverker.lundin@vr.se

Marie Skłodowska-Curie Actions

Erik Litborn

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 98

erik.litborn@vinnova.se

Europeisk forskningsinfrastruktur

Robin Andersson

Nationell kontaktperson, Vetenskapsrådet

+46 8 546 123 25

robin.andersson@vr.se

Industriellt ledarskap

Informations- och kommunikationsteknik

Johan Lindberg

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 64 53

johan.lindberg@vinnova.se

Nanoteknik, material, bioteknik och ny produktionsteknik

Esa Stenberg

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 32 39

esa.stenberg@vinnova.se

Rymd

Mikael Sundh

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 66

mikael.sundh@vinnova.se

Tillgång till riskfinansiering

Peter Lindberg

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 93

peter.lindberg@vinnova.se

Innovation i små och medelstora företag

Peter Lindberg

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 93

peter.lindberg@vinnova.se

Samhällsutmaningar

Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande

Nadine Schweizer

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 99

nadine.schweizer@vinnova.se

Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- och insjöforskning samt bioekonomi

Nadine Schweizer

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 99

nadine.schweizer@vinnova.se

Säker, ren och effektiv energi

Esa Stenberg

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 32 39

esa.stenberg@vinnova.se

Smarta, gröna och integrerade transporter

Mikael Sundh

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 66

mikael.sundh@vinnova.se

Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror

Jessica Umegård

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 19

jessica.umegard@vinnova.se

Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen

Anna Halldén

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 11

anna.hallden@vinnova.se

Säkra samhällen

Anna Halldén

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 11

anna.hallden@vinnova.se

Program utanför huvudinriktningarna

Spridning av spetskompetens och bredare deltagande

Anna Halldén

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 11

anna.hallden@vinnova.se

Vetenskap med och för samhället

Gwendolyn Schaeken

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 16

gwendolyn.schaeken@vinnova.se

Europeiska institutet för innovation och teknik

Johan Lindberg

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 64 53

johan.lindberg@vinnova.se

Kärnforskning - Euratom

Esa Stenberg

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 32 39

esa.stenberg@vinnova.se

Gemensamma forskningscentrumet

Esa Stenberg

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 32 39

esa.stenberg@vinnova.se

Frågor om juridik och finans?

Våra kontaktpersoner kan ge dig råd och stöd om reglerna och procedurerna för att delta i Horisont 2020. Du kan få hjälp med frågor om budget, kontraktsförhandling, projektledning, rapportering, revision och avtalsfrågor.

Gwendolyn Schaeken

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 16

gwendolyn.schaeken@vinnova.se

Jessica Umegård

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 19

jessica.umegard@vinnova.se

Senast uppdaterad 26 mars 2019   |   Sidansvarig: Ida Hallengren   |   Statistik för sidan