Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Polisen testar smart policyutveckling för att hjälpa ungdomar ur brottslighet

När omyndiga ungdomar begår brott är det oftast en allvarlig och livsavgörande händelse. Konsekvenserna kan bli omfattande men om den unga förövaren får snabb hjälp kan utvecklingen vändas. I Sundbyberg testar polisen innovativ policyutveckling tillsammans med flera aktörer för att hitta nya möjligheter att hjälpa ungdomar till rätta.

I ett samhälle som konstant utvecklas och där många aktörer delar ansvar för gemensamma utmaningar krävs nya metoder för att kunna möta olika behov. Att medvetet arbeta med att se över lagar och regler genom försöksverksamheter och samarbetsprojekt, där inblandade aktörer för en dialog kring gemensamma utmaningar är ett nytt och många gånger utmanande sätt att arbeta. Även medborgarna behöver involveras.

När omyndiga ungdomar begår brott är det en allvarlig och potentiellt livsavgörande händelse. Konsekvenserna kan bli omfattande och negativa för både den enskilda personen och samhället, men om den unga förövaren får snabb hjälp kan utvecklingen vändas.

- Vi vet från både forskning och empirisk erfarenhet att om vi kan få dem att gå tillbaka till skolan, gå ut årskurs nio och i bästa fall även gymnasiet, ja då ordnar det sig för de flesta individer, säger Otto Petersson, strateg på Polismyndigheten.

- Men vi vet också av erfarenhet att om man begår allvarlig brottslighet som ung och inte får hjälp, då blir det ofta mycket svårt att ta sig tillbaka.

För att hjälpa de här unga förövarna krävs dock hjälp från flera instanser i samhället: polisen, skolan, socialtjänsten samt ofta också landstinget eftersom många av de ungdomar det handlar om har någon form av diagnos de behöver hjälp att hantera.

- Problemet är bara att myndighetssekretessen begränsar vår möjlighet att arbeta effektivt ihop vilket leder till att vi ofta jobbar i varsitt stuprör. Samtidigt vet vi att om vi kan samverka bättre kommer vi också att kunna hjälpa de här ungdomarna på ett bättre sätt.

För att utforska hur det skulle kunna gå till har polisen tagit hjälp av Vinnova för att testa att jobba med innovativ policyutveckling. Grunden handlar om att samskapa tillsammans med medborgare, djupdyka i de faktiska behoven och att snabbt testa hypoteser i verkligheten. Starten på projektet blev att sätta den fiktive unge lagöverträdaren Kalle, 15 år, i centrum. Därifrån började man fundera på vilka aktörer som måste upp på banan för att kunna hjälpa Kalle att gå ut skolan med fullständiga betyg, och man valde att göra ett första försök i Sundbyberg.

- Här finns engagerade, progressiva medarbetare inom alla de myndigheter som berörs och är det någonstans vi kan testa det här sättet att jobba är det här.

Med stöd från Vinnova genomförs nu ett arbete för att hjälpa parterna att tänka nytt och förutsättningslöst. Även Tillitsdelegationen, som på uppdrag av regeringen bland annat främjar idéutveckling för en mer samordnad offentlig verksamhet, kommer att bidra med forskningsstöd i projektet.

- Den här hjälpen är grunden för att projektet ska kunna lyckas. Det kan säkert bli en jobbig övning, men om vi fortsätter att göra som vi alltid har gjort kommer vi sannolikt att få samma resultat. Vill vi få till en förändring måste vi våga jobba annorlunda.

Projektet är än så länge i uppstartsfas, men Otto Petersson hoppas ändå att man i slutet av 2020 ska kunna bidra med nya insikter. En hypotes som ska prövas är att det är särskilt viktigt att unga lagöverträdare får en snabb återkoppling av rättsväsendet.

- Kanske har vi hittat nya vassa sätt som vi kan samverka på, eller så upptäcker vi att lagstiftaren behöver göra vissa förändringar för att det ska bli möjligt. Det viktigaste är ändå att vi tillsammans ser över hur vi på bästa sätt kan hjälpa de här ungdomarna till ett bättre liv.

Senast uppdaterad 11 mars 2019

Statistik för sidan