Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Inspirationsseminarium om smart policyutveckling

Det finns idag stort intresse i offentlig sektor i Sverige och i hela världen för nya arbetssätt för att utveckla policy. En av de starkaste drivkrafterna är den ökande medvetenheten om att traditionella policyprocesser och verktyg är dåligt rustade för att ta sig an de komplexa ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsutmaningar vi står inför. De är dessutom ofta för långsamma i en tid där utvecklingen går allt snabbare.

Smart policyutveckling kan genom att främja nya arbetssätt komplettera etablerade verktyg, bidra till att förbättra policyprocesser och i förlängningen leverera samhällsnytta för invånarna. ​

Genom detta seminarium får du del av internationella och nationella exempel om nya metoder och verktyg för policyutveckling. Medverkar gör bland annat Stephen Almond från Center for the Fourth Industrial Revolution på World Economic Forum samt representanter för Skatteverket, Livsmedelsverket och Finansinspektionen.

Smart policyutveckling är en jättebra möjlighet till utveckling för medarbetarna (Finansinspektionen)
Det här är något vi myndigheter måste ta tag i för att vara relevanta i framtiden (Rebecca Filis, Skatteverket)
Jurister är kreativa personer! De som var med från vår rättsavdelning tyckte det var en jättenyttig och kul process (Skatteverket Rebecca Filis)

Ta del av inspirationsseminariet

Start 00:00

Jakob Hellman, hälsar välkommen. Berättar om smart policyutveckling – vad och varför samt Vinnovas roll. Introducerar programmet inklusive talarna. 

08:50

Stephen Almond,
Agile Regulation for the Fourth Industrial Revolution

Head of Innovation, Better Regulation Executive, Department for Business, Energy and Industrial Strategy of the United Kingdom

31:30

Rebecca Filis, Skatteverket – om Skatteverkets satsningar på policylabb kring delningsekonomi och gigekonomi

”Det här är något vi myndigheter måste ta tag i för att vara relevanta i framtiden”

42:00
Pär Nordquist Finansinspektionen – om inrättandet av ett innovationscenter på Finansinspektionen 

”Smart policyutveckling är en jättebra möjlighet till utveckling för medarbetarna”

51:10

Ulrika Backlund, Livsmedelsverket – om Livsmedelsverkets satsning på policylabb kring hållbart matsystem med fokus på skolmåltiden 

60:02
Interaktivt pass: Hur är mognaden på din organisation att jobba med nya verktyg och metoder för policyutveckling, vilka utmaningar och hinder finns och vilket stöd skulle kunna hjälpa processen vidare

60:21
Avslutning och nästa steg. Om en möjlighet att delta i ett internationellt projekt, samt i hur Vinnova kommer jobba vidare med den här frågan.

Frågor?

Jakob Hellman

Enhetschef

Senast uppdaterad 25 juni 2020

Statistik för sidan