Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Teknikstorm och människans roll i en föränderlig tid

Publicerad: 18 april 2024

Annie Lindmark

Programledare Framtidsområden

Joakim Skog

Områdesledare Framtidsområden

Teknologiutvecklingen har aldrig gått så fort som nu, och konsekvenserna av den är svåra att överblicka. Det blir allt viktigare att kontinuerligt ställa sig frågan "Vad händer om...?" och reflektera kring möjliga scenarion. Runt om oss finns signaler på hur framtiden kan komma att se ut. I detta blogginlägg reflekterar Framtidsområdens områdesledare Joakim Skog och programledare Annie Lindmark kring två av dessa signaler.

Människa och teknik – vad har filosofi med allt att göra?

Soon you will be able to think of AI as an old friend who knows you really well and can make the perfect decisions for you.

– Peter Deng, Head of Product, Open AI

Open AI:s lansering av ChatGPT under slutet av 2022 satte i gång samtal i hela samhället kring AI:s potential att påverka och förändra de allra flesta branscher och yrken i grunden. Förra året låg fokus på hur AI kan effektivisera och automatisera arbetsuppgifter, men de senaste månaderna har samtalet tagit en ny riktning. Fokuset har flyttats, från AI-användning i yrkeslivet till AI-användning i privata sammanhang. AI kommer att bli en naturlig del av våra liv i framtiden. Exempelvis kan AI komma att påverka hur vi lär och utbildar oss, hjälpa oss hitta nya relationer och att arbeta med vår personliga utveckling.

Årets upplaga av den internationella jättekonferensen SXSW i Austin, Texas hade många punkter om AI på sitt program. Ett genomgående tema var relationen mellan människa och teknik. “Can AI Help Us Become More Human?”, “Using AI to Enhance Human Connection... Not Replace It” och “AI and Humanity’s Co-evolution” är några exempel. Avsändarna var techgiganter som Google, Meta och OpenAI. Den gemensamma nämnaren mellan dessa programpunkter var att de snuddade vid filosofiska, näst intill existentiella frågeställningar kring människans roll i en alltmer digital värld, och vilka mänskliga kvaliteter som är viktigast att värna om. Kommer artificiell intelligens hjälpa oss att bli den bästa versionen av oss själva, eller kommer den snarare få oss att tappa bort vilka vi egentligen är? Det är en fråga som förblev obesvarad under konferensen, men som är viktig att fundera över framgent.

Teknikstorm – vad händer när allt sker på samma gång?

We believe we have entered a technology supercycle. This wave of innovation is so potent and pervasive that it promises to reshape the very fabric of our existence.– Amy Webb, Founder Future Today Institute

Just nu utvecklas ett antal viktiga transformativa teknologier i hög fart samtidigt. Det talas om att vi är inne i en ”supercykel”, där framför allt AI, uppkopplade saker (IoT, Internet of things) och bioteknologi utvecklas parallellt och dessutom förstärker varandra. Idén om en AI som är lika intelligent som en människa, en så kallad AGI (Artificial General Intelligence) kan komma att bli verklighet inom en snar framtid. Utvecklingen liknar den som generativa AI-modeller som exempelvis ChatGPT och Midjourney genomgår just nu. I stället för att bara vara upplärda på text är nästa generations modeller upplärda på bild, video, ljud och sensoriska data som till exempel temperatur och luftkvalitet. I kombination med algoritmer som resonerar och planerar kan AI få oöverträffade förmågor vilket skapar nya möjligheter men också utmaningar. Nya uppkopplade saker, som till exempel Apple Vision Pro, förväntas snabbt förändra hur vi interagerar med maskiner och vår omvärld. Och när det kommer till bioteknologi, som inkluderar möjligheten att programmera biologiskt material, kommer det vara möjligt att i samråd med en AI kunna skapa ny biologisk materia, på samma sätt som vi i dag ber ChatGPT om förslag på kvällens middag.

Det går oerhört fort nu, på många områden samtidigt. Och den mer fundamentala frågan denna teknikstorm leder fram till är: Vad händer om vi inte har bestämt i dag hur vi vill ha det i morgon? En sak är i alla fall säker. Vi måste börja tänka oftare och mer strategiskt på framtiden och ställa oss frågan vad vi vill och inte vill att utvecklingen ska komma att resultera i.

Var detta tankeväckande?

För att fördjupa er i detta och höra om fler signaler rekommenderar vi att ni lyssnar på det senaste avsnittet av Vinnovas podd, där Annie Lindmark och Joakim Skog är gäster.

9 april hölls även Framsynsmorgon där ytterligare perspektiv presenterades.
Se inspelningen här!

Spaningarna i detta inlägg utgår från signaler som till stor del plockats upp på konferensen South by Southwest (SXSW) - en av världens ledande samlingsplatser för innovation, kommunikation, kultur och transformation och ett mecka för framsynsarbete. Aktörer från alla dessa områden samlas under tio dagar i Austin och skapar en perfekt plats att lyssna in på tvärdisciplinära trender och knyta värdefulla kontakter. Vinnova deltog i mars 2024, och arrangerade bland annat ett heldagsevent tillsammans med andra nordiska länder under namnet Nordics 2050.

Text: Annie Lindmark, Joakim Skog

Kommentera

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att kommentera blogginlägg. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senaste blogginläggen

AI för att tackla klimatkrisen?

18 april 2024

Lars Friberg

Mark Bünger, Futurity Systems, gav futuristiska perspektiv på temat under programkonferensen AI i klimatets tjänst.

Mark Bünger, Futurity Systems, gav futuristiska perspektiv på temat under programkonferensen AI i klimatets tjänst.

Kombinera signaler och förändringsfaktorer till en framtidsspaning

18 april 2024

Jenny Sjöblom

Handläggare

Med utgångspunkt i Jane McGonigals teorier lär Jenny Sjöblom ut hur man gör en framtidsspaning.

Med utgångspunkt i Jane McGonigals teorier lär Jenny Sjöblom ut hur man gör en framtidsspaning.

Färdighet 3: Använd signaler för att identifiera förändringsfaktorer

18 april 2024

Jenny Sjöblom

Handläggare

Det är möjligt att förutse stora samhällsförändringarna och händelserna. Att identifiera förändringsfaktorer är ett sätt att förbereda sig och ligga steget före

Det är möjligt att förutse stora samhällsförändringarna och händelserna. Att identifiera förändringsfaktorer är ett sätt att förbereda sig och ligga steget före

Senast uppdaterad 22 april 2024

Statistik för sidan