Handläggare inom social innovation till Vinnova

Sverige - Handläggare

  • Anställningsform: Tillsvidareanställning

 

Vi söker dig som brinner för att utveckla förutsättningarna för ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation. Vill du följa med oss på en resa där vi skapar en positiv samhällsutveckling och skillnad i människors vardag?

Vi erbjuder

Samhället står inför en mängd utmaningar som berör integration och enklare vägar till jobb, hälsa, utbildning, jämställdhet och klimat. För att bygga ett hållbart och starkt samhälle behövs nya innovationer och ett starkt engagemang från hela Sverige. Vinnova har ett viktigt uppdrag inom området social innovation, till exempel genom att bidra till bättre förutsättningar för sociala företag och civilsamhällets aktörer att växa och verka i nära samarbete med offentlig sektor.

Vi ger dig möjligheten att skapa bättre förutsättningar för nya, smartare lösningar på komplexa sociala problem och sociala samhällsutmaningar genom att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Vi vill stärka den sociala ekonomins (sociala entreprenörer, sociala företag, civilsamhälle) roll och bidrag till innovationssystemet.

Vi erbjuder en tjänst med komplexa och varierade arbetsuppgifter. Du kommer att samarbeta med kollegor som har ett stort samhällsengagemang och specialistkompetens inom vitt skilda områden. Vinnovas avdelning för Innovationsledning arbetar med såväl spetssatsningar (t.ex. drönare) som mer generella satsningar (t.ex. genus och mångfald) som har betydelse för hela Vinnovas verksamhet. Till avdelningen söker vi en person som vill bidra till ett bra arbetsklimat och som vill göra skillnad.

Rollbeskrivning & arbetsuppgifter
En stor del av arbetet utgörs av att medverka i alla delar av Vinnovas kärnprocess, det vill säga att finansiera forsknings- och innovationsprojekt. Du deltar i allt från planering, utformning och vidareutveckling av insatser. Du bedömer de ansökningar som kommer in, samt handlägger och följer upp de projekt som finansieras. Eftersom bidragen finansieras av skattemedel är det centralt att du beaktar hur vi får bästa effekt av de medel som vi fördelar.

Arbetsuppgifterna varierar över tid med fokus på olika delar av våra processer. Där ingår ett långsiktigt arbete med att identifiera luckor i innovationssystemet, och ett fokuserat arbete med våra utlysningar. Att representera Vinnova och presentera våra satsningar och resultat i olika sammanhang är andra viktiga arbetsuppgifter.

En handläggares uppgift handlar många gånger om att verka genom andra. Det innebär till exempel att Vinnova identifierar insatser och vilka effekter det ska leda till, men att det är de deltagare som erhåller bidragen som utför det faktiska forsknings- och innovationsarbetet. Det tycker vi är spännande eftersom du som handläggare får chansen att påverka hela innovationssystemet. Om du känner likadant kan detta vara en position för dig.

Kvalifikationer

Utbildning: Akademisk examen inom ett samhällsorienterat eller annat relevant område.
Erfarenhet: Du har minst 3 års relevant arbetserfarenhet från näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor eller akademi och där du arbetat med sociala innovationer samt erfarenhet från att värdera sociala innovationer. Det kan exempelvis röra sig om att du arbetat med att värdera nyttan av sociala innovationer och samhällsbyggnadsfrågor på beställarsidan inom en kommun, forskat på hur sociala nyttor kan värderas och mätas eller varit med och investerat i sociala företag.
Meriterande: Kunskaper om social innovation med inriktning på affärsutveckling, innovationsupphandling, ersättningsmekanismer, effektmätning av sociala innovationer, finansieringsformer såsom social impact bonds (sociala utfallskontrakt) är meriterande.
Språkkunskaper: För att vara aktuell för tjänsten ska du ha mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. 

Personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och vi söker dig som är analytisk, administrativt skicklig och effektiv samt har en förmåga att se ditt arbete i ett större perspektiv. Därtill är du drivande och resultatorienterad och arbetar bra såväl självständigt som tillsammans med andra. Arbetet innebär ofta att representera Vinnova, så för att trivas i rollen behöver du ha en god kommunikationsförmåga och bekväm att hålla presentationer i olika forum. Givetvis delar du våra värderingar respekt, ansvarstagande och mod och lever efter dessa i ditt dagliga arbete.

Placering
Tjänsten är placerad på avdelningen Innovationsledning i vårt aktivitetsbaserade kontor på Mäster Samuelsgatan 56 i centrala Stockholm.

Anställningsform och tillträde
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning. Vi önskar att du börjar så snart som möjligt (med hänsyn till eventuell uppsägningstid).

Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vinnova investerar cirka tre miljarder kronor varje år och har cirka 200 medarbetare med kontor i Stockholm och Bryssel.

Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. För att nå det målet ger vi dig bland annat goda möjligheter till kompetensutveckling, friskvård och flexibla arbetstider. Här eftersträvar vi en jämn könsfördelning och de kvaliteter som kulturell och etnisk mångfald tillför verksamheten. Läs gärna mer om oss och vårt arbetserbjudande här.

Kontakt
Vill du veta mer är du välkommen att kontanta Enhetschef Daniel Rencrantz på tel: 08-473 3184.

Vi avböjer all rekrytering- och annonseringshjälp.


Fackliga kontaktpersoner
Företrädare för SACO är Birgitta Boman, telefon 08-473 3017 och för ST är det Per Norman, telefon 08-473 3173.

Ansökan
Skicka din ansökan till oss via vår rekryteringsportal senast den 2018-05-25.