Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Digitalt informationsmöte om utlysning för samarbetsprojekt Sverige-Tyskland

Digitalt ons 19 okt 2022 kl. 10:00-11:00

Välkommen till ett digitalt informationsmöte om ett nytt erbjudande där Vinnova finansierar samarbetsprojekt mellan svenska och tyska företag med upp till 499 anställda.

Samarbetet och de ekonomiska förbindelserna mellan Sverige och Tyskland är starka. Våra länder och samhällen står inför gemensamma utmaningar inom bland annat klimatförändringar, åldrande befolkning och ökad global konkurrens. 

Samarbetet är starkt prioriterat inom ramen för det ingångna innovationspartnerskapet länderna emellan, som slöts 2017. I förlängningen förväntas partnerskapet att ytterligare stärka ländernas konkurrenskraft och lägga grunden för nya exportframgångar och arbetstillfällen.

Vinnova och dess tyska motpart, Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz och Projektträger AiF Projekt GmbH, erbjuder nu en möjlighet till projektfinansiering för samarbetsprojekt för små och medelstora företag (SMF) i en ny utlysning. (Observera att antal anställda är upp till 499 i detta fall.) Tyskland som beskrivs som Europas ekonomiska motor och en av världens största industrinationer, har visat ett stort intresse för SMF-samarbete länderna emellan.

Svensk-tysk samverkan

En spännande möjlighet erbjuds därmed för företag, enligt ovan, att påbörja gemensamma projekt kring produktutveckling, teknikbaserade tjänster eller metoder inom alla teknik- och tillämpningsområden. Projekten ska i nästföljande steg kunna generera hållbara lösningar med både marknadspotential och möjlighet att hantera samhällsutmaningar i internationell kontext.

På mötet presenteras bakgrunden till erbjudandet samt innehåll och ansökningsförfarande för både de svenska och de tyska projektparterna. En representant från AiF Projekt GmbH deltar också på mötet och berättar mer om hur ansöknings-och finanseringsprocessen ser ut i Tyskland.

Observera att mötet är digitalt och kommer att hållas på engelska. Antalet platser är begränsade så först till kvarn-principen tillämpas. Om mötet blir fullbokat så upprättas en väntelista.

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Bianca Dochtorowicz

Handläggare

+46 8 473 30 94

Senast uppdaterad 21 oktober 2022

Statistik för sidan