Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Webbinarium om ny satsning på innovationsmiljöer för att ställa om matsystemet

Digitalt fre 22 apr 2022 kl. 14:00-15:00

Vinnova utvecklar en ny insats för att möta de system- och policyutmaningar som hindrar innovation och omställning på matområdet. Den 22 april bjöd vi in till ett webbinarium där vi presenterade fem spetsområden med potential att radikalt förbättra matsystemet och som är i fokus för satsningen.

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Områdena har identifierats under den kartläggning som vi gjort tillsammans med aktörer från olika delar av matsystemet under våren. De är:

  • Regenerativ, resilient och naturpositiv matproduktion
  • Proteinskiftet
  • Food tech för framtidens mat
  • Preventiv hälsa genom mat
  • Hållbara matvanor hos unga

Under webbinariet kommer vi att presentera områdena och vilken framtidspotential vi ser, samt kort berätta om satsningen på innovationsmiljöer för att ställa om matsystemet. Vi avslutar med en frågestund om kartläggningen och den fortsatta insatsen.

Vad händer sen?

Den nya insatsen ska bidra till att nyckelaktörer tillsammans bygger kapacitet och förutsättningar för innovation och hållbarhet i den svenska livsmedelskedjan. Tanken är att på sikt erbjuda finansiering för 4-5 missionsorienterade innovationsmiljöer där varje miljö samlar aktörer från relevanta delar av systemet kring ett gemensamt mål.

Redan under 2022 kommer Vinnova att finansiera ett antal mobiliserings- och lärprojekt, som ska ge deltagarna möjlighet att bygga tillit och samverkan, formulera och förankra gemensamma mål och skapa förståelse för det missionsorienterade angreppsättet.  Detta ska skapa förutsättningar för att under nästa år 2023 kunna söka finansiering för långsiktiga innovationsmiljöer.

Mer information och informationsmöten om satsningen kommer före sommaren. 

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Senast uppdaterad 9 maj 2022

Statistik för sidan