Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

Välkommen till Sweden Innovation Days 17-20 januari

Arrangör: Vinnova, Ignite Sweden, AI Sweden och Energimyndigheten Digitalt mån 17 jan - tor 20 jan

Sweden Innovation Days är Vinnovas årliga globala innovationsevent. Ett digitalt event som äger rum 17-20 januari 2022.

Detta digitala evenemang kommer att samla aktörer från hela världen för att dela bästa praxis och främja innovationssamarbeten för att uppnå de globala målen i Agenda 2030. Oavsett om du är en startup, företag, arbetar inom offentlig sektor, civilsamhället, akademin eller en statlig myndighet, finns det något på detta evenemang för alla.

Vi är den generation som jobbar mot hårda deadlines, deadlines som sätts av planeten. Vi har möjligheten att förändra vårt samhälle så att det i framtiden blir bättre än det vi har idag. Denna förändring kan vi bara göra tillsammans. Därför behöver vi alla vara en del av innovationsresan.

Syftet med Sweden Innovation Days är att erbjuda aktörer en internationell arena för att sprida information, utbyta kunskap samt träffa internationella partners. Vår förhoppning är att många nya innovations- och affärssamarbeten skapas.

Programmet för vårt digitala event

Den 17 januari kommer vi tillsammans med ledande experter att fokusera på hur man kan arbeta missionsorienterat för att uppnå de globala målen, läs mer här

Den 18 januari är temat preventiv hälsa och välmående, där diskuteras hur vi proaktivt och preventivt kan hjälpa alla människor att må bra, både fysiskt och psykiskt. Läs mer

"Co-creation for innovation" är temat för den 19 januari. Ökad delaktighet kan bidra till ökad innovation och samarbete. För att möta vår tids stora utmaningar och uppnå de globala målen behöver vi accelerera innovation för omställning. För att det ska vara möjligt behöver innovationssystemet utvecklas och olika sektorer samarbeta. Läs mer

20 januari lyfter vi en av vår tids största samhällsutmaningar, nämligen klimatförändringar. Fokus ligger på; vilken roll spelar klimatneutrala städer i arbetet med att att ta itu med klimatförändringar? Läs mer

Här kan du läsa mer och anmäla dig till Sweden Innovation Days

 

Frågor?

Regina Summer

Internationell samordnare

+46 8 473 32 24

Senast uppdaterad 14 januari 2022

Statistik för sidan