Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sweden innovation days – en del av den globala innovationsarenan

Publicerad: 13 oktober 2021

Efter förra årets succé med 82 deltagande länder slår den digitala mötesplattformen Sweden innovation days upp portarna för nya internationella inspirations- och innovationsevents. Under fyra dagar i januari får svenska företag och organisationer chansen att nyttja den globala scenen för att utbyta erfarenheter och nätverka med internationella aktörer.

Sweden innovation days 17-20 januari är Sveriges största globala digitala innovationsevent. Konferensen samlar aktörer från hela världen för att dela bästa praxis och erfarenheter med syftet att skapa samarbeten med fokus på de globala målen.

Regina Summer, internationell samordnare på Vinnova, förklarar varför Sverige behöver globala innovationssamarbeten och vad vi vill att detta event ska leda till.

- Vi vill att andra länder ska välja Sverige som ett attraktivt innovationsland att samarbeta med. Vi måste våga vara modiga och skryta därute om vi ska klara konkurrensen. Därför behövs både nationella och globala samarbeten.

- När andra länder tänker på internationella samarbete vill vi att de ska tänka på Sverige. Vi vill vara top of mind. Visa varför de ska välja oss.

Regina-Summer.jpg

Regina Summer är internationell samordnare på Vinnova och ansvarig
för Sweden innovations days - Sveriges största globala innovationsevent.


Genom att erbjuda aktörer en internationell arena för att sprida information, utbyta kunskap och träffa internationella partners ska konferensen underlätta att nya innovations- och affärssamarbeten skapas.

- Sweden innovation days är ett lysande tillfälle att kliva fram, ta scenen och få möjlighet att bli en samarbetspartner i ett globalt innovationsarbete. Oavsett om du är en startup, företag, arbetar inom offentlig sektor, civilsamhället, akademin eller en statlig myndighet. Eventet ska erbjuda aktörer en internationell arena för att sprida information, utbyta kunskap samt träffa internationella partners för att stärka de svenska aktörerna utomlands, säger Regina.

Konferensen är helt digital och ett samarbete mellan Vinnova, Ignite Sweden, AI Sweden och Energimyndigheten. Sweden innovation days sammanfaller denna gång med världsutställningens temavecka för Global goals i Dubai då de globala hållbarhetsmålen kommer att vara extra aktuella.

När andra länder tänker på internationella samarbeten vill vi att de tänker på Sverige. Vi vill vara top of mind. Visa varför de ska välja oss.

Temat och huvudbudskapet för årets konferens är “We need to innovate how we innovate to reach the global goals.”

Vad betyder det egentligen? 

- Vi behöver arbeta över sektorsgränser mot gemensamma mål och involvera och inkludera bredare för att få en verklig effekt och betydande resultat.

- Alla delar av samhället måste vara med i innovationsarbetet. För att skapa innovation som kan påverka de globala målen måste vi ha ett väldigt brett deltagande. Det är det vi menar med begreppen systeminnovation och missionsinriktat arbete – och som vi kommer att förklara under Sweden innovation days. Alla i samhället kan bidra till att uppnå de globala målen. Vi behöver arbeta brett och i en gemensam riktning med våra globala samhällsutmaningar.

Under Sweden innovation days kan företag och organisationer ta tillfället i akt att skapa eller fördjupa kontakter och samtidigt lyssna till nationella och internationella experter kring hållbarhet och innovation. Konferensen ska sprida kunskap om det svenska innovations-ekosystemet och erbjuda aktörer att utbyta erfarenheter samt träffa nya partners och fördjupa relationer.

- Jag ser Sweden innovation days som en viktig del i en kedja av händelser som måste till för att globala innovationssamarbeten ska hända. Ett pågående arbete – ett led i en kedja, säger Regina Summer.

Vad betyder Sweden innovation days för dig personligen?

Det betyder jättemycket för mig – att ha varit med om att skapa den här globala plattformen där svenska aktörer kan få visa hur grymma de är – utomlands. Det tycker jag är en häftig känsla. Från hjärtat

We need to innovate how we innovate

Sweden innovation days har fyra temadagar 17-20 januari med huvudbudskapet "We need to innovate how we innovate".

  • Missions för att uppnå de globala målen – så får vi dem mätbara och konkreta
  • Förebyggande hälsa och välmående
  • Systeminnovation – hur vi innoverar i bredare bemärkelse genom att inkludera alla i innovationsarbetet.
  • Klimatneutrala städer

Anmälan, program och information om Sveriges största globala digitala innovationsevent Sweden innovation days 2022

Frågor?

Regina Summer

Internationell samordnare

+46 8 473 32 24

Senast uppdaterad 16 november 2021

Statistik för sidan