Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

Missions – ett nytt sätt att möta samhällsutmaningar

Digitalt tis 18 jan 2022 kl. 13:00-13:50

Välkommen på seminarium om missions - ett nytt sätt att möta samhällsutmaningar.

Utmaningarna som dagens samhälle står inför är både komplexa och vardagliga men även globala och lokala. Vare sig de handlar om fattigdom, klimatförändringar eller ojämlikheter i hälsa, individuelle, privata eller sektorsspecifika så räcker det inte med enskilda insatser. Det krävs förändringar på systemnivå. Om vi ska nå en hållbar framtid i tid måste vi tänka och samarbeta på nya sätt.

Det kan ett missionsorienterat arbetssätt bidra till, där olika aktörer arbetar i samma riktning mot gemensamma mål och möjliggöra förutsättningarna och leda vägen till systemförändringar.

Missionsinriktat angreppssätt 

Ett missionsinriktat angreppssätt syftar till att uppnå systemförändring genom ett aktivt deltagande. Aktörer från olika sektorer, branscher och discipliner samlas för att designa och utforma ett djärvt, ambitiöst, inspirerande och mätbart mål som adresserar en stor utmaning, en ledstjärna, som ett flertal projekt och aktiviteter kan samskapa kring. Målet ska ha effekt på samhället och politiken men också vara relevant för en stor del av befolkningen. Detta bidrar till att göra det konkret, relevant och testbara, genom prototyper och demonstratorer.

Sweden Innovation Days 

I samband med Sweden Innovation Days – Vinnovas årliga internationella event lanseras publikationen ”Mission-oriented innovation in Sweden - a practice guide by Vinnova”.

Under seminariet kommer Dan Hill att berätta om Vinnovas arbete med att utforska hur ett missionsorienterat arbetssätt kan fungera i verkligheten. Vi kommer också att få exempel på svenska projekt som arbetat missionsorienterat, samt möjlighet att diskutera och lyfta bredare insikter för innovation, policymaking och styrning.

Läs mer om Vinnovas arbete med missions

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Marianne Löfgren

Kommunikatör/Handläggare

+46 8 473 32 29

Senast uppdaterad 18 januari 2022

Statistik för sidan