Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Residens Framsyn - bjud in framtidskompetens till er offentliga organisation

Denna satsning riktar sig till er i offentliga organisationer som under en tid vill bjuda in en person med kompetens och erfarenhet inom framsynsområdet. I ett så kallat residensprogram. I en tid med exponentiell utvecklingstakt har man stor nytta av att hitta relevanta sätt att förstå, använda och förhålla sig till det som ligger runt hörnet - bli bättre rustad att leda från framtiden.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Satsningen riktar sig till offentliga organisationer med uttalat behov av att förstå och agera kring framtidsfrågor. Det kan till exempel handla om konsekvenser av teknikutveckling eller en samhällsförändring.

Vem kan söka?

Denna satsning riktar sig till offentliga organisationer (kommun, region, myndighet) som bjuder in en person med för organisationen nya färdigheter inom framsyn.

Hur mycket kan ni söka?

Stöd kan uppgå till 500 000 kronor per projekt. Total budget är 3 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Residensprogram (residens) som genom framsyn bidrar till att värdorganisationen blir bättre rustad att leda från framtiden.

  Med det här erbjudandet vill vi bidra till att residensprogram används för innovation med hjälp av framsynsmetoder. Vi vill också att det leder till att framsynskompetens kommer till användning i fler sammanhang.

  Denna satsning välkomnar projekt som har ett långsiktigt syfte att utveckla innovationer och bli bättre rustade att leda från framtiden genom att ta in en person med framsynskompetens i en befintlig verksamhet.

  Målet är att ta in gränsöverskridande färdigheter och kompetenser för att utveckla er verksamhet, era produkter eller de tjänster ni erbjuder. Avsikten är att personen kan överföra perspektiv, kompetens och färdigheter som tillför en betydande skillnad från befintlig verksamhet.

  Information, formalia och tips för sökande

   

  Erfarenheter av vistelseprogram

  Maria Stellinger Ernblad, digitaliseringschef och Måns Adler, lokal tech-entreprenör från Bambuser berättar om sina erfarenheter i Malmö stad av konceptet residens.

  Läs mer om framsyn

  Framtidsområden

  Vi behöver öva på spaningar från framtiden

  Vistelsen ska bidra till förnyelse och förbättrad innovationsförmåga. Den ska bidra till signifikant förnyelse och på sikt ha betydelse för organisationens innovationsförmåga. För personen som deltar i vistelseprogrammet ska projektet ge tillgång till en relevant miljö samt erbjuda möjligheter att tillämpa och utveckla sina färdigheter. 

  Ansökan behöver visa hur vistelsen bidrar till förnyelse och har betydelse för organisationens innovationsförmåga på sikt. Det ska uppstå användning och överföring av kunskap som man idag inte har i verksamheten. Ansökningar från områden där vistelseprogram är underutnyttjat är särskilt välkomna.

  Hur lång tid bör vistelsen vara?

  Utlysningen vänder sig till vistelser som går att genomföra under en relativt kort period.

  Personvistelsen får vara 1–3 månader lång och hela projekttiden kan uppgå till 8 månader, med tid för planering och uppföljning. 

  Vilka aktiviteter går det att söka finansiering för?

  Residensprogram handlar om personrörlighet och att välkomna en obekant person i en ny miljö. Stöd omfattar därför främst personrelaterade kostnader och köp av tjänst (personen som genomför residens).

  Eftersom syftet är en samverkan där skillnaden mellan befintlig verksamhet och tillförd kompetens är stor kan kostnader uppstå för anpassningar och andra justeringar. Insatser som behöver göras för att kunna förnya en verksamhet, en tjänst eller en vara är andra förväntade kostnader och omfattas av stödet.

  Dokumentation och kommunikation av vistelseprogram är en godkänd kostnad.

  Ordinarie utveckling och inkrementell förbättring går inte att söka stöd för.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Jonas Gumbel

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 62

  Urve Heamägi

  Administrativa frågor

  +46 8 473 32 74

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2023-01597

  Statistik för sidan