Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Leda och organisera för digital transformation - steg 1

Stängde den 7 september 2021 kl 14:00

Erbjudandets inriktning är ledning och organisering av digital transformation. Vi finansierar projekt som genomförs i nära samverkan mellan forskningsorganisationer och organisationer med behov inom utlysningens område (behovsägare).

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Steg ett i utlysningen avser bidrag för planering av samverkansprojekt inom området ledning och organisering av digital transformation. Projekten i steg två förväntas resultera i forskningsbaserad kunskap och metodik som kan tillämpas för att stärka förmågan till digital transformation i näringsliv och samhälle.

Vem kan söka?

Projekten ska genomföras i nära samverkan mellan minst en forskningsorganisation och minst två organisationer med behov inom utlysningens område. Som forskningsorganisation räknas universitet, högskola eller forskningsinstitut. Behovsägarna kan komma från privat, offentlig eller ideell sektor.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningen genomförs i två steg. I steg ett ges bidrag för planering av projekt (ca två månader). I steg två för genomförande av projekt (ca två år). Maximalt bidrag per projekt är 200 000 kronor i steg ett och 2 000 000 kronor i steg två.

Viktiga datum

 • Passar erbjudandet ert projekt?

  Erbjudandets inriktning är ledning och organisering av digital transformation. Vi finansierar projekt som genomförs i nära samverkan mellan forskningsorganisationer och behovsägare.

  Utlysningen genomförs i två steg. Det första steget avser bidrag för planering och det andra genomförande av projekt. Observera att steg två endast kommer att vara öppet för dem som har beviljats bidrag i steg ett.

  Projekten i steg två förväntas resultera i forskningsbaserad kunskap och metodik som kan tillämpas för att stärka förmågan till digital transformation i näringsliv och samhälle. För behovsägarnas del förväntas samverkan med forskningsorganisationer stödja strategi-, innovations- och förnyelseprocesser samt realisering av digitala erbjudanden, arbetsprocesser, verksamhets- och affärsmodeller.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ni behöver också fylla i vissa mallar, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. Mallarna kommer den 25 maj. 

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Carl Ridder

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 64

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 61

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2021-01563

  Statistik för sidan