Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Leda och organisera för digital transformation

Erbjudandets inriktning är ledning och organisering av digital transformation. Vi finansierar projekt som genomförs i nära samverkan mellan forskningsorganisationer och organisationer med behov inom utlysningens område (behovsägare). Projekten förväntas resultera i forskningsbaserad kunskap och metodik som kan tillämpas för att stärka förmågan till digital transformation i näringsliv och samhälle. För behovsägarnas del förväntas samverkan mellan forskningsorganisationer stödja strategi-, innovations- och förnyelseprocesser samt realisering av digitala erbjudanden, arbetsprocesser, verksamhets- och affärsmodeller. Utlysningen genomförs i två steg. Det första steget avser bidrag för planering och det andra genomförande av projekt. Observera att steg två endast kommer att vara öppet för dem som har beviljats bidrag i steg ett.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Leda och organisera för digital transformation - steg 1
Stängde 7 september 2021

Vi finansierar projekt som inom området ledning och organisering stärker förmågan till digital transformation i näringsliv och samhälle.

Senast uppdaterad 12 november 2021

Diarienummer 2021-01562

Statistik för sidan