Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Idéprojekt om nya tjänster för tillverkande industri

I det här erbjudandet finansierar vi idéprojekt som kan bidra till utveckling av nya produktionsrelaterade tjänster som är inriktade mot tillverkningsindustrin. Detta är utlysning nummer tio inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Idéprojekt som kan bidra till utveckling av nya produktionsrelaterade tjänster, inriktade mot tillverkningsindustrin

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till tillverkande företag, tjänsteföretag, konsultföretag, universitet, högskolor och forskningsinstitut. I projektkonsortiet ska minst en projektpartner ha en expertis inom området tjänster. Endast universitet, högskola och forskningsinstitut kan vara bidragsmottagare.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens totala budget är 10 miljoner kronor. Ett enskilt projektkonsortium kan söka högst 500 000 kronor. Sökt belopp får utgöra högst 70 procent av projektets totala kostnader.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Utlysningens syfte är att stimulera utvecklingen av produktionsrelaterade tjänster. Tjänsterna ska kunna användas av tillverkande företag.

  En ansökan ska utveckla en tjänst som kan möta en av Produktion2030:s utmaningar:

  1. Ökad resurseffektivitet i produktionen
  2. Ökad flexibilitet i produktionen
  3. Ökad användningen av virtuella tekniker och verktyg i produktionen
  4. Ökat samarbete mellan människor och teknik i produktionen
  5. Ökad återanvändning och förbättrat underhåll i produktionen
  6. Ökad integration mellan produkt- och produktionsutveckling

  Mer information om utmaningarna inom dessa sex områden finns i Utlysningstexten nedan.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  + 46 8 473 32 96

  Cecilia Warrol

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  + 46 703 779 375

  Johan Stahre

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  + 46 703 088 838

  Anna Delin

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 30 79

  Helena Claesson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 57

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2018-02537

  Statistik för sidan