Viable cities:

Demonstrationsprojekt för livskraftiga städer

Stängde 15 oktober 2018

I detta erbjudande finansieras demonstrationsprojekt för smarta och hållbara städer. Projekten ska utgå från ett holistiskt perspektiv på staden och nyttja digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle. Inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas tillsammans cirka 15 miljoner kronor.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Demonstrationsprojekt för smarta och hållbara städer, som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden. Projekt ska nyttja digitalisering och medborgarengagemang som starka drivkrafter för omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle.

treklover2

Vem kan söka?

Minst tre oberoende aktörer från minst två av följande aktörsgrupper ska vara representerade i ansökan:

 • Universitet, högskolor eller forskningsinstitut
 • Företag
 • Offentlig sektor
 • Idéburen verksamhet och medborgare
treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Ni kan söka mellan 2 000 000 och 5 000 000 kronor med en högsta tillåtna stödnivå för projektet som helhet på 25 procent.

Totalbudget för utlysningen är 15 miljoner kronor. Projektlängd är max 2 år.

Viktiga datum

 • 20 jun 2018
  Öppnar för ansökan
  20 jun 2018
 • 15 okt 2018
  Ansök senast
  15 okt 2018
 • Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Ansök här

  Frågor?

  Patrik Rydén

  Utlysningsansvarig

  patrik.ryden@viablecities.com

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Patrik Rydén

  Utlysningsansvarig

  patrik.ryden@viablecities.com

  Kajsa-Stina Benulic

  Kontaktperson på Energimyndigheten

  016-542 06 08

  kajsa-stina.benulic@energimyndigheten.se

  Mimmi Magnusson

  Kontaktperson på Energimyndigheten

  016-542 06 27

  mimmi.magnusson@energimyndigheten.se

  Thomas Bergendorff

  Kontaktperson på Vinnova

  08-473 30 07

  thomas.bergendorff@vinnova.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02818