Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Proteinforskning och processutveckling för biologiska läkemedel - större projekt

Det här erbjudandet ska stödja större samarbetsprojekt med potential att fram ny kunskap och teknik som bidrar till ökad kompetens och konkurrensförmåga inom området biologiska läkemedel.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Samarbetsprojekt inom industriell forskning eller experimentell utveckling med inriktning på proteinforskning  och processutveckling.

Vem kan söka?

Projekt som består av minst ett företag med forskning, utveckling eller produktion i Sverige och minst en akademisk part, från universitet, högskola eller forskningsinstitut.

Hur mycket kan ni söka?

Projekt kan beviljas bidrag på upp till 10 miljoner kronor för en projekttid mellan ett och tre år. Medfinansiering krävs.

Viktiga datum

 • Erbjudandet i korthet

  Erbjudandet syftar till att stödja samarbetsprojekt med potential att fram ny kunskap och teknologier som bidrar till ökad relevant kompetens och konkurrensförmåga inom området biologiska läkemedel.

  Projekt ska bestå av minst ett företag med forskning, utveckling eller produktion i Sverige och minst en akademisk part, från universitet, högskola eller forskningsinstitut. En av dessa parter ska vara huvudsökande (koordinator). Parterna ska ha utarbetat projektförslaget gemensamt.

  Projekt kan beviljas bidrag med upp till 10 miljoner kronor för en projekttid mellan ett och tre år.

  Bidrag beviljas med krav på medfinansiering enligt regler för statligt stöd för företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet. Dessutom krävs att minst 50 procent av den totala projektkostnaden ska medfinansieras av projektets parter med icke offentliga medel.

  Vad vill vi uppnå med erbjudandet?

  Genom detta erbjudande vill vi stärka Sveriges position inom biologiska läkemedel. Erbjudandet har två inriktningar:

  • Proteinforskning, som syftar till utveckling av proteinläkemedel med potential för nya eller förbättrade behandlingsmöjligheter.
   Denna inriktning avser projekt som genom resultat från forskningsfronten inom proteinforskning syftar till att skapa nya och banbrytande metoder för utveckling av proteinläkemedel. Ansökningar ska beskriva en nyskapande idé med ett tydligt mål för utvecklingen av proteinläkemedel.

  • Processutveckling, som förbättrar tillverkningen av biologiska läkemedel genom ny eller förbättrad teknik.
   Inriktningen avser projekt som syftar till utveckling av processteknologi för produktion av biologiska läkemedel. Utvecklingen kan innebära såväl att utarbeta nya teknologier som att förbättra befintliga teknologier, så att tillverkning av biologiska läkemedel blir enklare, billigare, robustare och/eller effektivare samt i ökad utsträckning skalbar.

  Erbjudandet syftar till att stödja samarbetsprojekt med potential att fram ny kunskap och teknologier som bidrar till ökad relevant kompetens och konkurrensförmåga inom området biologiska läkemedel.

  Multidisciplinära projekt, där kompetenser från olika ämnesområden eller discipliner som kompletterar varandra samverkar är särskilt välkomna.

  I den här satsningen finns det två erbjudanden, mindre och större projekt, med två olika inriktningar inom vardera erbjudande: proteinforskning och processutveckling.

  Vi finansierar både större och mindre projekt inom proteinforskning och processutveckling för biologiska läkemedel

  Du tittar på erbjudandet för större projekt just nu. För att komma till erbjudandet för mindre projekt inom proteinforskning och processutveckling för biologiska läkemedel klicka på länken nedan.

  Proteinforskning och Processutveckling för Biologiska läkemedel – mindre projekt

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Mats Jarekrans

  Utlysningsansvarig

  + 46 8 473 3185

  Margareta Danielsson

  Handläggare

  + 46 8 473 3152

  Jonas Tranell

  Handläggare

  + 46 8 473 3073

  Therese Porsklint

  Utlysningsadministratör

  +46 8 473 30 28

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2018-02628

  Statistik för sidan