Proteinforskning och processutveckling för biologiska läkemedel

Just nu har vi två aktuella erbjudanden inom proteinforskning och processutveckling för biologiska läkemedel - ett för större projekt och ett för mindre.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 15 januari 2019

Proteinforskning och processutveckling för biologiska läkemedel – mindre projekt

Stängde 15 januari 2019

Finansiering av mindre samarbetsprojekt som tar fram ny kunskap och teknik och därmed ökar kompetens och konkurrensförmåga inom biologiska läkemedel.

Stängd
Stängde 15 januari 2019

Proteinforskning och processutveckling för biologiska läkemedel - större projekt

Stängde 15 januari 2019

Stöd till större samarbetsprojekt med potential att fram ny kunskap och teknik som bidrar till ökad kompetens och konkurrensförmåga inom biologiska läkemedel.

Senast uppdaterad 17 januari 2019

Diarienummer 2018-02527

Statistik för sidan