Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationer inom medicinsk teknik

Vi riktar oss till vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer som inkluderar någon typ av medicinsk teknik. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla eller implementera ny teknik som väsentligt kan förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vården. Sökande välkomnas både från den offentliga och privata vård- och omsorgssektorn.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt för utveckling, analys eller utvärdering av medicintekniska innovationer i vården. Finansieringen ska gå till lönekostnader och övriga projektspecifika kostnader.

Vem kan söka?

Anställda inom vård och omsorg, både hos offentliga och privata vårdgivare.

Hur mycket kan ni söka?

Mellan 100 000 kronor och 1 miljon kronor per projekt. Utan medfinansiering kan ni få maximalt 500 000 kronor.
Hela erbjudandets budget är 6 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Erbjudandet ska stödja tillämpad klinisk forskning och utveckling eller införandet av medicintekniska innovationer. Innovationerna kan vara produkter, tjänster, 
  processer eller organisationsförändringar. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla eller implementera ny teknik. De ska tydligt bidra till att förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vård och omsorg.

  Erbjudandet riktar sig inte till ren grundforskning, ordinarie klinisk verksamhet eller utvärdering och tester på uppdrag från leverantörer.

  Medtech4Health är ett nationellt innovationsprogram som ska stärka svensk medicinteknisk industri genom samverkan mellan forskning, vård, industri och patienter. Målen är att med  bidra till följand ettt patient- och brukarcentrerat och effektivt vård- och omsorgssystem och internationell framgång för svenska MedTech-företag.

  Passar erbjudandet mitt projekt?

  Projekten som kommer att finansieras kan vara av tre typer:

  1. Projekt som ska utvärdera idéer som tagits fram hos vård- och omsorgsgivare för att visa om idéerna kan kommersialiseras.
  2. Projekt som undersöker hur man kan anpassa tjänster och organisation för att kunna implementera ny teknik. 
  3. Projekt som definierar krav och behov för hur man kan utveckla eller upphandla innovativ medicinteknisk utrustning. 


  Viktiga egenskaper för projekt som kommer att finansieras är att de är innovativa och tillväxtdrivande.

  • Innovativa: att de med hjälp av ny kunskap, ny teknik, nya modeller, nya verktyg eller en ny tillämpning kan innebära en radikal förändring.
  • Tillväxtdrivande: att de har förutsättningar för att direkt eller indirekt bidra till tillväxt för företag och organisationer inom vård och omsorg. Det innebär att projektet ska öka värdet av och kvaliten på verksamheten, eller effektivisera verksamheten. Om detta är projektents syfte, måste detta ha potential att spridas nationellt och inte bara gälla för den sökande kliniken.

  Vi välkomnar ansökningar från både offentlig och privat sektor. Samverkan med akademi, även institut, eller företrädare för patienter och brukare är önskvärt.

  Icke vårdgivande företag kan inte delta som projektpart i projekten men kan anlitas som till exempel tjänsteleverantör.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Diarienummer 2016-05341

  Statistik för sidan