Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Starta er AI-resa: För organisatoriskt lärande och praktisk användning av artificiell intelligens i kommuner och civilsamhälle 2023

Det här erbjudandet riktar sig till kommuner och civilsamhällesorganisationer som praktiskt vill utforska hur artificiell intelligens baserat på maskininlärning kan förbättra en del av den egna verksamheten och samtidigt ha tydlig potential för samhällsnytta.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som vill utvärdera, bygga kunskap om och visa potentialen med maskininlärning för verksamhetsprocesser i kommuner och/eller civilsamhällets organisationer. Projekten ska bygga på existerande data.

Vem kan söka?

Kommun eller civilsamhällesorganisation ska vara koordinator. Företag, universi-tet, högskolor och institut kan medverka som projektpart i roll som expertresurs på artificiell intelligens/maskininlärning

Hur mycket kan ni söka?

Bidrag kan beviljas med max 600 000 kr per projekt. Bidraget får motsvara maxi-malt 80% av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • Tips från Strängnäs kommun som startat sin AI-resa

  "Välj en meningsfull resa. Då kommer ni orka fullfölja den. För oss blev det orosanmälan." Säger Frédéric Rambaud, digitaliseringsstrateg Strängnäs kommun

  "Att vara nyfikna på AI och våga vara modiga ledare. Man ger sig ut även fast man inte riktigt har svaren." Säger Frida Fallström verksamhetsutvecklare Strängnäs kommun

  Ta del av presentationen från informationsmötet

  Gå med i kraftsamlingen!

  Det här erbjudandet är en del av Vinnovas och AI Swedens fleråriga kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle.

  Gå med i kraftsamlingen nu för att inte missa nyheter, aktiviteter och samarbetsmöjligheter: AI Swedens nyhetsbrev för kraftsamlingen.

  AI Swedens sida för kraftsamlingen kan du läsa om projekt, events och mycket mer. Registrera er organisation och berätta om era uses cases och planer.

  Här hittar du grundläggande introduktion om kraftsamlingen, hos Vinnova respektive AI Swedens.

  Intyg om stöd av mindre betydelse - de minimis

  Denna blanketten ska bifogas för de sökande som vill åberopa den stödgrunden för de minimis.

  Intyg om stöd av mindre betydelse - de minimis

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna Bjurström

  Handläggare

  +46 8 473 30 89

  Jonny Paulsson

  Handläggare

  +46 8 473 32 42

  Eva Nyström

  Administratör

  +46 8 473 31 21

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2023-00885

  Statistik för sidan