Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Acceleration av deeptech-företag 2023

Med det här erbjudandet vill Vinnova främja innovativa startup-företag som bygger sin teknik och affär på banbrytande vetenskapliga framsteg och upptäckter, så kallade deeptech-företag.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Aktiviteterna ska syfta till att verifiera kommersiella antaganden. Till exempel validera kunderbjudanden och marknad, validering av teknik, genomförbarhetsstudier, test- och demoaktiviteter, strategisk hantering av immateriella tillgångar.

Vem kan söka?

Innovationsdrivna svenska aktiebolag som baserar sin affär på en banbrytande och framväxande lösning s.k. deeptech-företag. Företaget ska vara minst 12 månader gammalt och ägas till minst 75% av företagets grundare.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt sökt belopp är 4 miljoner kronor över 3 år. Projektet kommer att finansieras i etapper om 6-12 månader med 700 000 - 1 000 000 kronor per etapp.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Jenny Johansson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 30 13

  Josefin van der Meer

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 64

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2023-01823

  Statistik för sidan