Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eureka SMART - Internationella samverkansprojekt inom Avancerad Tillverkning 2024

SMART är ett internationellt innovationskluster för Avancerad Tillverkning. Eureka-kluster är tematiska finansieringsprogram med syfte är att främja internationell samverkan och stärka europeisk konkurrenskraft. Eureka-kluster har initierats av europeisk industri och fokuserar på industrins och näringslivets behov. Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för avancerad tillverkning. Genom Eureka SMART 7:th Call kan företag, akademi och forskningsinstitut i internationell samverkan söka finansiering för projekt som bidrar till innovationer inom avancerad tillverkning.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- eller utvecklingsprojekt inom avancerad tillverkning.

Vem kan söka?

Konsortier av företag-, industri- och akademiparter från minst två av de länder som deltar i Eureka. Minst ett svenskt SMF ska delta. Ansökan skickas in till SMART.

Hur mycket kan ni söka?

Vi finansierar upp till 10 miljoner per projekt, och högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Projekten löper i allmänhet över tre år.

Viktiga datum

Observera att små och medelstora företag (SMF) kan söka resebidrag för att delta i PO Proposers Day 23 noveber. Kontakta utlysningsansvarig för mer information.

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan och bidra till att utveckla morgondagens innovation inom avancerad tillverkning, och dessutom stödja avancerade tillverkningsprodukter, processer och tjänster inom alla marknadssektorer.

  Utlysningen vänder sig till innovationsprojekt inom följande områden:

  • Avancerade tillverkningsprocesser
  • Intelligenta och adaptiva tillverkningssystem
  • Människa-maskinsamarbete
  • Hållbara processer och system
  • Digital eller virtuell fabriksdesign, datainsamling och hantering, drift och planering, från realtid till långsiktiga optimeringsmetoder
  • Kundanpassad tillverkning.

  För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft.

  Förväntade resultat av projekten är exempelvis prototyper och demonstratorer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad. För en framgångsrik ansökan om större finansiering till Vinnova krävs normalt att man fokuserar på större industriella utmaningar med deltagande från både större företag, SMF och akademi/forskningsinstitut. Minst ett SMF-företag med svenskt driftställe ska delta.

  SMART erbjuder stöd under konsortiebyggandet och anordnar nätverksträffen SMART PO Proposers' Day - 7th Call där det finns möjlighet att pitcha sin idé och diskutera med potentiella partners.

  Vad är SMART?

  SMART är ett innovationskluster för avancerad tillverkning.

  Alla projekt inom EUREKA kluster är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller uppmuntra standardiseringsprocesser.

  Ansökningsprocessen i flera steg

  Ansökningsprocessen till SMART sker i flera steg enligt nedan.

  • Hitta samarbetspartners och forma ett internationellt konsortium, exempelvis under nätverksdagen 23 november: 2023 SMART PO PROPOSERS’ DAY – 7TH CALL - SMART (smarteureka.com)
  • Registrera en skiss på projektansökan (PO – project outline) på SMARTs portal.
  • SMART och Vinnova bedömer projektskissen och om den håller tillräckligt hög kvalitet erbjuds ni att skicka in en fullständig projektansökan (FPP - full project proposal) till SMART.
  • Registrera en fullständig projektansökan (FPP - full project proposal) på SMARTs portal. Även nya ansökningar, som inte föregåtts av en PO, är välkomna.
  • SMART och Vinnova utvärderar de fullständiga projektansökningarna. De ansökningar som blir godkända får så kallad Eureka-label. Det innebär att de nationella konsortierna erbjuds möjlighet att skicka in nationella ansökningar till respektive lands finansierande myndighet.
  • Det svenska konsortiet erbjuds att lämna in en nationell ansökan till Vinnova. Utvalda svenska konsortier intervjuas på Vinnova.
  • Baserat på den internationella (FPP) och den nationella (Vinnova) ansökningarna samt eventuell projektintervju gör Vinnova en slutgiltig bedömning om det svenska konsortiet får finansiering eller inte. Notera att ansökan om svensk finansiering kan bli avslagen trots att klusterprojektet har en giltig Eureka-label och bjudits in till intervju på Vinnova.
  • Vinnova tar beslut om att bevilja eller avslå ansökan.
   Alla villkor för utlysningen finns i aktuell utlysningstext för Eurekaklusteransökningar som finns på denna sida: Eureka-kluster finansierar internationellt industriellt samarbete | Vinnova

  Läs igenom utlysningstexten noggrant!

  För projekt som beviljas finansiering krävs det att projektet har minst två deltagande organisationer från minst två olika länder för att projektet ska få starta. Projektet ska starta inom 12 månader efter att det internationella konsortiet har fått Eureka-label.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Susanne Liljeblad

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 49

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson

  +46 8 473 32 96

  Helena Claesson

  Administratör

  +46 8 473 31 57

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-03558

  Statistik för sidan