Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cirkulär och klimatneutral industri - Från teori till praktik 2021

I det här erbjudandet finansierar vi projekt som utreder policy- och beteendefrågor som underlättar omställningen till en cirkulär och klimatneutral industri. Erbjudandet är en satsning inom Vinnovas område Hållbar Industri.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som finansieras ska utreda hinder och möjligheter för att driva på omställningen till en cirkulär och klimatneutral industri.

Vem kan söka?

Aktörskonstellationer av minst 3 parter (juridiska personer) som har förmåga till och intresse av att i samverkan bidra till en cirkulär och klimatneutral industri.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnovas bidrag täcker som högst 80% av projektets totala stödberättigande kostnader där maximalt bidrag per projekt är 1 miljon kronor.

Vad handlar erbjudandet om?

Med det här erbjudandet vill Vinnova stärka förutsättningarna för att realisera en cirkulär och klimatneutral industri.

Vi vänder oss till aktörskonstellationer som vill analysera policyfrågor och beteendefaktorer som motverkar omställningen till en cirkulär och klimatneutral industri. Vi ser att det kan vara såväl individuella som organisatoriska beteenden i en nationell och internationell kontext. Det kan röra sig om vitt skilda faktorer som behöver belysas och utvärderas, exempelvis affärsmodeller, lagar, regelverk, certifieringar, standarder, arbetsorganisationer- och processer, incitamentsstrukturer, konsumentbeteenden eller styrmedel.

Projekt som finansieras ska utreda hinder och möjligheter och komma med konkreta förslag på vad som krävs för att för att driva på omställningen till en cirkulär och klimatneutral industri. Projekten ska bidra till utlysningens resultatmål och ett eller flera av utlysningens långsiktiga effektmål.

Resultatmål

 • Ökad kunskap om hinder och möjligheter i syfte att bidra till policyutveckling och/eller en beteendeförändring som driver på omställningen till en cirkulär och klimatneutral industri.

 • Utvecklat en plan som redogör för hur det är praktiskt möjligt att adressera och lösa identifierade hinder och utmaningar.
 • Omvärldsbevakning som redovisar behov och förutsättningar för projektets resultat i en nationell såväl som internationell kontext.

Långsiktiga effektmål

 • Klimatneutral och cirkulär produktion
 • Resurseffektiva och resilienta värdekedjor
 • Global konkurrenskraft
 • En socialt hållbar industri

Passar erbjudandet ert projekt?

Erbjudandet riktar sig till konstellationer av minst 3 parter (juridiska personer) som har förmåga till och intresse av att i samverkan bidra till en cirkulär och klimatneutral industri.

De aktörer som är närmast berörda av projektets resultat, det vill säga behovsägare, förväntas vara delaktiga i projektet.

Aktiviteter som genomförs ska utreda hinder och möjligheter och visa på konkreta exempel/förslag på vad som krävs för att driva på omställningen till en cirkulär och klimatneutral industri efter projektets slut.

Utveckling av tekniska lösningar, liksom lokalt orienterade initiativ eller de som endast rör ett enskilt företag, finansieras inte i detta erbjudande.

I det här erbjudandet finansieras inte projekt som adresserar frågor inom livsmedel, läkemedel, mobilitet eller samhällsbyggnad i form av planering, utveckling, uppförande och förvaltning av byggnader och samhällsstruktur.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna Ottenhall

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 71

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2021-01973

  Statistik för sidan