Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Vinnovas satsningar på ökad transportsäkerhet

Framtagning av underlag i två faser

Bokomslag Vinnovas satsningar på ökad transportsäkerhet
Utgiven
2010-januari
Serienummer
VR 2010:03
Utgivare
Vinnova
Författare
Krister Spolander
ISBN
978-85959-98-3
ISSN
1650-3104
Antal sidor
110

Detta underlag för Vinnovas kommande satsningar i innovationssystemen för transportsäkerhet har tagits fram i två faser.

Den första fasen består av en analys av säkerhetsproblematiken inom de fyra transportslagen, nollvisionsutvecklingen och implementeringsproblematiken, de nya målsättningarna efter etappmålet 2007 samt forskningspolitiska trender på transportområdet inom Sverige och EU.

Mot den bakgrunden fördes därefter ett antal samtal med framträdande aktörer inom innovationssystemen. Diskussionerna rörde forskningsstrategiska frågor, systemperspektiv på transportsäkerheten samt behovet av att utveckla multidisciplinära forsknings och innovationsmiljöer. Resultatet dokumenterades i "Underlag för Vinnovas satsningar inom transportsäkerhetsområdet" (Vinnova Rapport VR 2009:09).

Med utgångspunkt från den rapporten genomfördes därefter – som det andra steget – en workshop med ett större antal deltagare från forskning, myndigheter och industri. Diskussionerna fördes kring behovet av kunskapsutveckling och forskningsinfrastruktur mot bakgrund av drivkrafterna inom innovationssystemen, samt generella och transportslagsövergripande frågor. I sammanhanget framfördes också en rad exempel på transportsäkerhetsproblem.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan