Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Vinnovas satsningar på ökad transportsäkerhet

Framtagning av underlag i två faser

Book cover Vinnovas satsningar på ökad transportsäkerhet
Published
2010-January
Series number
VR 2010:03
Publisher
Vinnova
Author
Krister Spolander
ISBN
978-85959-98-3
ISSN
1650-3104
Number of pages
110

Detta underlag för Vinnovas kommande satsningar i innovationssystemen för transportsäkerhet har tagits fram i två faser.

Den första fasen består av en analys av säkerhetsproblematiken inom de fyra transportslagen, nollvisionsutvecklingen och implementeringsproblematiken, de nya målsättningarna efter etappmålet 2007 samt forskningspolitiska trender på transportområdet inom Sverige och EU.

Mot den bakgrunden fördes därefter ett antal samtal med framträdande aktörer inom innovationssystemen. Diskussionerna rörde forskningsstrategiska frågor, systemperspektiv på transportsäkerheten samt behovet av att utveckla multidisciplinära forsknings och innovationsmiljöer. Resultatet dokumenterades i "Underlag för Vinnovas satsningar inom transportsäkerhetsområdet" (Vinnova Rapport VR 2009:09).

Med utgångspunkt från den rapporten genomfördes därefter – som det andra steget – en workshop med ett större antal deltagare från forskning, myndigheter och industri. Diskussionerna fördes kring behovet av kunskapsutveckling och forskningsinfrastruktur mot bakgrund av drivkrafterna inom innovationssystemen, samt generella och transportslagsövergripande frågor. I sammanhanget framfördes också en rad exempel på transportsäkerhetsproblem.

Last updated 15 December 2022

Page statistics