Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bokomslag Uppföljning avseende svenskt deltagande i Eurostars
Utgiven
2012-december
Serienummer
VA 2012:09
Utgivare
Vinnova
Författare
Peter Stern & Anders Håkansson - Technopolis group
ISBN
978-91-86517-77-9
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
36

Eurostars kan beskrivas som en del av verksamheten inom EUREKA, vilket utgör ett samarbetsnätverk med 41 medlemsländer skapat för att främja samarbete mellan företag och forskare i Europa avseende marknadsnära forskning och teknisk utveckling.

Här presenteras en analys som genomförts via en genomgång av tillgängliga data som samlats in med hjälp av en enkät, samt en fördjupning genom intervjuer med ett urval av deltagare i Eurostars-projekt. Detta har genomförts för att skapa en övergripande bild av vad som åstadkoms i de olika projekten.

För engelsk version se "Follow-Up of Swedish Participation in Eurostars" (Vinnova Report/Analysis VA 2012:10).

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan