Utgiven
2012-december
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2012:09
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-77-9
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
36
Författare
Peter Stern & Anders Håkansson - Technopolis group
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02150
Ämne
EU, Internationell samverkan

Eurostars kan beskrivas som en del av verksamheten inom EUREKA, vilket utgör ett samarbetsnätverk med 41 medlemsländer skapat för att främja samarbete mellan företag och forskare i Europa avseende marknadsnära forskning och teknisk utveckling.

Här presenteras en analys som genomförts via en genomgång av tillgängliga data som samlats in med hjälp av en enkät, samt en fördjupning genom intervjuer med ett urval av deltagare i Eurostars-projekt. Detta har genomförts för att skapa en övergripande bild av vad som åstadkoms i de olika projekten.

För engelsk version se "Follow-Up of Swedish Participation in Eurostars" (Vinnova Report/Analysis VA 2012:10).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1000 kB)