Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Uppföljning avseende svenskt deltagande i Eurostars

Book cover Uppföljning avseende svenskt deltagande i Eurostars
Published
2012-December
Series number
VA 2012:09
Publisher
Vinnova
Author
Peter Stern & Anders Håkansson - Technopolis group
ISBN
978-91-86517-77-9
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
36

Eurostars kan beskrivas som en del av verksamheten inom EUREKA, vilket utgör ett samarbetsnätverk med 41 medlemsländer skapat för att främja samarbete mellan företag och forskare i Europa avseende marknadsnära forskning och teknisk utveckling.

Här presenteras en analys som genomförts via en genomgång av tillgängliga data som samlats in med hjälp av en enkät, samt en fördjupning genom intervjuer med ett urval av deltagare i Eurostars-projekt. Detta har genomförts för att skapa en övergripande bild av vad som åstadkoms i de olika projekten.

För engelsk version se "Follow-Up of Swedish Participation in Eurostars" (Vinnova Report/Analysis VA 2012:10).

Last updated 15 December 2022

Page statistics