Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uppfinningars betydelse för Sverige

Hur kan den svenska innovationskraften utvecklas och tas tillvara bättre?

Bokomslag Uppfinningars betydelse för Sverige
Utgiven
2013-mars
Serienummer
VR 2013:03
Utgivare
Vinnova
Författare
Per Frankelius & Charlotte Norrman - Linköpings universitet
ISBN
978-91-86517-83-0
ISSN
1650-3104
Antal sidor
214

Uppfinnare finns såväl inom som utanför etablerade organisationer. De spelar en viktig roll i det svenska innovationssystemet, eftersom de genererar nya idéer som kan utvecklas till värdeskapande innovationer. Strukturer och kompetens som kan stödja processer från idéer till innovation är därför viktiga för Sveriges innovationskraft.

Inom etablerade organisationer finns ofta förhållandevis tydliga strukturer som kan stödja processer från idé till innovation, från uppfinning till värdeskapande. För uppfinnare utanför etablerade organisationer är sådana strukturer och processer ofta otydligare. En viktig fråga är därför om och hur innovationsprocesser som startar i uppfinningar utanför etablerade organisationer kan stödjas.

Författarna har försökt gå till botten med begreppen. De har samlat modeller, analyser och praktikfall som belyser problem och möjligheter. De levererar också ett konkret förslag till regering, riksdag och innovationsstödjande instanser, för hur den svenska innovationskraften kan stimuleras och tas till vara.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan