Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Uppfinningars betydelse för Sverige

Hur kan den svenska innovationskraften utvecklas och tas tillvara bättre?

Book cover Uppfinningars betydelse för Sverige
Published
2013-March
Series number
VR 2013:03
Publisher
Vinnova
Author
Per Frankelius & Charlotte Norrman - Linköpings universitet
ISBN
978-91-86517-83-0
ISSN
1650-3104
Number of pages
214

Uppfinnare finns såväl inom som utanför etablerade organisationer. De spelar en viktig roll i det svenska innovationssystemet, eftersom de genererar nya idéer som kan utvecklas till värdeskapande innovationer. Strukturer och kompetens som kan stödja processer från idéer till innovation är därför viktiga för Sveriges innovationskraft.

Inom etablerade organisationer finns ofta förhållandevis tydliga strukturer som kan stödja processer från idé till innovation, från uppfinning till värdeskapande. För uppfinnare utanför etablerade organisationer är sådana strukturer och processer ofta otydligare. En viktig fråga är därför om och hur innovationsprocesser som startar i uppfinningar utanför etablerade organisationer kan stödjas.

Författarna har försökt gå till botten med begreppen. De har samlat modeller, analyser och praktikfall som belyser problem och möjligheter. De levererar också ett konkret förslag till regering, riksdag och innovationsstödjande instanser, för hur den svenska innovationskraften kan stimuleras och tas till vara.

Last updated 15 December 2022

Page statistics