Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tjänstebaserad innovation

Utformning av insatser som möter behov hos företag och organisationer

Bokomslag Tjänstebaserad innovation
Utgiven
2011-april
Serienummer
VP 2011:01
Utgivare
Vinnova
Författare
Irene Martinsson - Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Antal sidor
32

Vinnova har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att redovisa hur verket avser att arbeta med att utveckla och förbättra befintliga och nya insatser för att möta behoven hos företag och organisationer som är verksamma inom tjänsteekonomin, och särskilt tjänstebaserad innovationsverksamhet.

I denna rapport redovisas hur Vinnova ser att verket kan arbeta för att utveckla och förbättra befintliga och nya insatser.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan