Utgiven
2011-april
Språk
Svenska
Serienummer
VP 2011:01
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Antal sidor
32
Författare
Irene Martinsson - Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-01403
Ämne
Tjänster

Vinnova har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att redovisa hur verket avser att arbeta med att utveckla och förbättra befintliga och nya insatser för att möta behoven hos företag och organisationer som är verksamma inom tjänsteekonomin, och särskilt tjänstebaserad innovationsverksamhet.

I denna rapport redovisas hur Vinnova ser att verket kan arbeta för att utveckla och förbättra befintliga och nya insatser.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (385 kB)