Tjänstebaserad innovation

Utformning av insatser som möter behov hos företag och organisationer

Published
2011-April
Language
Swedish
Series number
VP 2011:01
Series
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Number of pages
32
Author
Irene Martinsson - Vinnova
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
2011-01403
Subject
Services

Vinnova har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att redovisa hur verket avser att arbeta med att utveckla och förbättra befintliga och nya insatser för att möta behoven hos företag och organisationer som är verksamma inom tjänsteekonomin, och särskilt tjänstebaserad innovationsverksamhet.

I denna rapport redovisas hur Vinnova ser att verket kan arbeta för att utveckla och förbättra befintliga och nya insatser.