Sverige och FP7

Rapportering av det svenska deltagandet i EUs sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling

Utgiven
2009-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2009:05
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-48-8
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
104
Författare
Erica Tenevall - Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2007-03595
Ämne
EU

2007 inleddes EUs sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling, FP7, som kommer att pågå fram till 2013. Liksom tidigare generationer ramprogram har FP7 inriktats på områden som antas stärka Europas konkurrenskraft, hjälpa till att lösa sociala och strukturella problem och utveckla och implementera kraftfull forskningspolicy.

Föreliggande rapport beskriver och kommenterar statistiska uppgifter om det svenska deltagandet i FP7 med avseende främst på program, organisationstyper och samarbete. FP7 är ännu i startgropen sett till utfall och resultat, vilket avspeglas i rapportens olika delar. De svenska resultat som diskuteras i rapporten är tentativa och kan komma att förändras varefter arbetet inom ramprogrammet fortskrider.

Målet med rapporten är att stödja det strategiska utvecklingsarbete som bedrivs runtom i landet genom att bistå med fakta och underlag till framgångsrika strategier för europeiskt samarbete. Både beslutsfattare, potentiella deltagare och andra med intresse för europeiska forskningsfrågor hoppas kunna vara behjälpta av innehållet.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (864 kB)