Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Thursday 23 Mars at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 24 Mars at 8am the latest.

Sverige och FP7

Rapportering av det svenska deltagandet i EUs sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling

Book cover Sverige och FP7
Published
2009-March
Series number
VA 2009:05
Publisher
Vinnova
Author
Erica Tenevall - Vinnova
ISBN
978-91-85959-48-8
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
104

2007 inleddes EUs sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling, FP7, som kommer att pågå fram till 2013. Liksom tidigare generationer ramprogram har FP7 inriktats på områden som antas stärka Europas konkurrenskraft, hjälpa till att lösa sociala och strukturella problem och utveckla och implementera kraftfull forskningspolicy.

Föreliggande rapport beskriver och kommenterar statistiska uppgifter om det svenska deltagandet i FP7 med avseende främst på program, organisationstyper och samarbete. FP7 är ännu i startgropen sett till utfall och resultat, vilket avspeglas i rapportens olika delar. De svenska resultat som diskuteras i rapporten är tentativa och kan komma att förändras varefter arbetet inom ramprogrammet fortskrider.

Målet med rapporten är att stödja det strategiska utvecklingsarbete som bedrivs runtom i landet genom att bistå med fakta och underlag till framgångsrika strategier för europeiskt samarbete. Både beslutsfattare, potentiella deltagare och andra med intresse för europeiska forskningsfrågor hoppas kunna vara behjälpta av innehållet.

Last updated 15 December 2022

Page statistics