Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Svenskt deltagande i EU:s sjätte ramprogram för forskning och teknisk utveckling

Bokomslag Svenskt deltagande i EU:s sjätte ramprogram för forskning och teknisk utveckling
Utgiven
2008-mars
Serienummer
VA 2008:02
Utgivare
Vinnova
Författare
Erica Tenevall - Vinnova
ISBN
978-91-85959-06-8
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
146

Sedan EU/FoU-rådet inordnades i Vinnova s organisation i januari 2006 har ansvaret för att informera om och beskriva EU:s ramprogram varit ålagd myndigheten. Föreliggande publikation beskriver det svenska deltagandet i EU:s sjätte ramprogram för forskning och teknisk utveckling och bygger på data från EU-kommissionen fram till och med 2007-05-07. Vid denna tidpunkt hade 82,7 % av de budgeterade medlen för det sjätte ramprogrammet, FP6, kontrakterats.

Denna publikation är tänkt att fungera som stöd för alla som på något sätt berörs eller har ett intresse av det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan