Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Svenskt deltagande i EU:s sjätte ramprogram för forskning och teknisk utveckling

Book cover Svenskt deltagande i EU:s sjätte ramprogram för forskning och teknisk utveckling
Published
2008-March
Series number
VA 2008:02
Publisher
Vinnova
Author
Erica Tenevall - Vinnova
ISBN
978-91-85959-06-8
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
146

Sedan EU/FoU-rådet inordnades i Vinnova s organisation i januari 2006 har ansvaret för att informera om och beskriva EU:s ramprogram varit ålagd myndigheten. Föreliggande publikation beskriver det svenska deltagandet i EU:s sjätte ramprogram för forskning och teknisk utveckling och bygger på data från EU-kommissionen fram till och med 2007-05-07. Vid denna tidpunkt hade 82,7 % av de budgeterade medlen för det sjätte ramprogrammet, FP6, kontrakterats.

Denna publikation är tänkt att fungera som stöd för alla som på något sätt berörs eller har ett intresse av det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling.

Last updated 15 December 2022

Page statistics