Utgiven
2010-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2010:04
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-09-0
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
28
Författare
Sandra Olivera - Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2008-04403
Ämne
EU

Detta är en sammanfattning av lägesrapporten (Vinnova Analys VA 2010:03) om det svenska deltagandet i EU:s ramprogram. Målet med rapporten är att stödja det strategiska utvecklingsarbete som bedrivs runtom i landet genom att bistå med fakta och underlag till strategier för europeiskt samarbete.

Sammanfattningen beskriver och kommenterar kortfattat statistiska uppgifter om det svenska deltagandet i FP7.

År 2007 inleddes EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling, FP7, som pågår fram till 2013. Ramprogrammet är ett av världens största program för finansiering av forskning och innovation, med en total budget på ca 55 miljarder euro.

För fullversionen se "Svenska deltagandet i EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling" (Vinnova Rapport/Analys VA 2010:03).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (2234 kB)