Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sammanfattning av Sveriges deltagande i FP7

Lägesrapport 2007 - 2009

Bokomslag Sammanfattning av Sveriges deltagande i FP7
Utgiven
2010-mars
Serienummer
VA 2010:04
Utgivare
Vinnova
Författare
Sandra Olivera - Vinnova
ISBN
978-91-86517-09-0
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
28

Detta är en sammanfattning av lägesrapporten (Vinnova Analys VA 2010:03) om det svenska deltagandet i EU:s ramprogram. Målet med rapporten är att stödja det strategiska utvecklingsarbete som bedrivs runtom i landet genom att bistå med fakta och underlag till strategier för europeiskt samarbete.

Sammanfattningen beskriver och kommenterar kortfattat statistiska uppgifter om det svenska deltagandet i FP7.

År 2007 inleddes EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling, FP7, som pågår fram till 2013. Ramprogrammet är ett av världens största program för finansiering av forskning och innovation, med en total budget på ca 55 miljarder euro.

För fullversionen se "Svenska deltagandet i EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling" (Vinnova Rapport/Analys VA 2010:03).

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan